Het aantal asielaanvragen wegens homoseksualiteit is in vijf jaar verdrievoudigd en steeg van 376 in 2009 naar 1.070 in 2014, aldus de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in La Dernière Heure.

Bijna 35 procent krijgt bescherming

De meerderheid van de mensen die zich vorig jaar aanboden zijn afkomstig uit Senegal, Kameroen, Mauritanië, Togo en Guinée. Van de 843 dossiers die het CGVS in 2014 behandelde, werden er 295 afgerond met een positieve beslissing. Dat betekent dat 34,9 procent van de asielaanvragers die hun seksuele voorkeur als motief naar voren schoven, een bescherming kreeg van de Belgische staat.

Geloofwaardigheid

"Het belangrijkste motief voor weigering is het gebrek aan algemene geloofwaardigheid van hun getuigenis. De verklaringen van de asielaanvragers komen niet steeds overeen met de heersende toestand in het land van oorsprong of ontberen aan samenhang. Het is belangrijk te weten dat deze mensen individueel worden verhoord door medewerkers die gevormd zijn naar de oorspronglanden en het thema seksuele oriëntatie", preciseert Damien Dermaux, woordvoerder van het CGVS. (Belga/WB)

Het aantal asielaanvragen wegens homoseksualiteit is in vijf jaar verdrievoudigd en steeg van 376 in 2009 naar 1.070 in 2014, aldus de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in La Dernière Heure.De meerderheid van de mensen die zich vorig jaar aanboden zijn afkomstig uit Senegal, Kameroen, Mauritanië, Togo en Guinée. Van de 843 dossiers die het CGVS in 2014 behandelde, werden er 295 afgerond met een positieve beslissing. Dat betekent dat 34,9 procent van de asielaanvragers die hun seksuele voorkeur als motief naar voren schoven, een bescherming kreeg van de Belgische staat. "Het belangrijkste motief voor weigering is het gebrek aan algemene geloofwaardigheid van hun getuigenis. De verklaringen van de asielaanvragers komen niet steeds overeen met de heersende toestand in het land van oorsprong of ontberen aan samenhang. Het is belangrijk te weten dat deze mensen individueel worden verhoord door medewerkers die gevormd zijn naar de oorspronglanden en het thema seksuele oriëntatie", preciseert Damien Dermaux, woordvoerder van het CGVS. (Belga/WB)