Het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel bewijst volgens het LOP zijn populariteit met de forse toename van het aantal aanmeldingen en het toenemende tekort, maar het platform ziet nog een andere ontwikkeling. "We merken dat ouders steeds beter op de hoogte zijn van de aanmeldingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs" zegt Nadine Engels, voorzitter van het LOP. Het LOP wil de negatieve cijfers evenwel nuanceren. Zo zit 1 op de 3 leerlingen die zich aanmeldden nu al op school en willen ze simpelweg van school veranderen. In heel wat gevallen lukt dat ook en daartegenover staat dat hun huidige plaats opnieuw vrijkomt voor anderen, klinkt het. Bij een terugblik naar de aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017 blijkt dat ruim 6 op de 10 kinderen die eerst geweigerd werden, toch konden starten in Nederlandstalig onderwijs in Brussel of Vlaanderen. Een kwart van de geweigerde kinderen week uit naar het Franstalig onderwijs. Het LOP roept de bevoegde overheden om de capaciteitsuitbreiding te versnellen. (Belga)

Het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel bewijst volgens het LOP zijn populariteit met de forse toename van het aantal aanmeldingen en het toenemende tekort, maar het platform ziet nog een andere ontwikkeling. "We merken dat ouders steeds beter op de hoogte zijn van de aanmeldingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs" zegt Nadine Engels, voorzitter van het LOP. Het LOP wil de negatieve cijfers evenwel nuanceren. Zo zit 1 op de 3 leerlingen die zich aanmeldden nu al op school en willen ze simpelweg van school veranderen. In heel wat gevallen lukt dat ook en daartegenover staat dat hun huidige plaats opnieuw vrijkomt voor anderen, klinkt het. Bij een terugblik naar de aanmeldingen voor het schooljaar 2016-2017 blijkt dat ruim 6 op de 10 kinderen die eerst geweigerd werden, toch konden starten in Nederlandstalig onderwijs in Brussel of Vlaanderen. Een kwart van de geweigerde kinderen week uit naar het Franstalig onderwijs. Het LOP roept de bevoegde overheden om de capaciteitsuitbreiding te versnellen. (Belga)