Het Fonds VINCI, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, geeft 288.965 euro steun aan zeven verenigingen in Vlaanderen, één in Brussel en acht in Wallonië. Ook zetten 22 medewerkers van de ondernemingen van VINCI Groep zich minstens een jaar lang vrijwillig in om projecten te ondersteunen. Dat kan gaan van technische of logistieke bijstand over advies over beroepskeuze aan kwetsbare personen tot de simulatie van een sollicitatiegesprek. In Antwerpen bijvoorbeeld ontwikkelt de vzw GATAM, gespecialiseerd in de opleiding en begeleiding van kansarme werkzoekenden, een foto- en videostudio om portretten te maken van sollicitanten. De vzw stelt namelijk vast dat werkzoekenden sneller worden aangeworven als je ze een gezicht geeft. In Leuven werkt de vzw Eureka, die leerlingen met leerproblemen ondersteunt, aan een onlineplatform om laaggeschoolde jongeren van 15 tot 21 jaar de wiskundige basisvaardigheden aan te leren die nodig zijn om werk te vinden. De peter van VINCI stelt zijn kennis van informatica en gamificatie ten dienste van dat project. (Belga)

Het Fonds VINCI, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, geeft 288.965 euro steun aan zeven verenigingen in Vlaanderen, één in Brussel en acht in Wallonië. Ook zetten 22 medewerkers van de ondernemingen van VINCI Groep zich minstens een jaar lang vrijwillig in om projecten te ondersteunen. Dat kan gaan van technische of logistieke bijstand over advies over beroepskeuze aan kwetsbare personen tot de simulatie van een sollicitatiegesprek. In Antwerpen bijvoorbeeld ontwikkelt de vzw GATAM, gespecialiseerd in de opleiding en begeleiding van kansarme werkzoekenden, een foto- en videostudio om portretten te maken van sollicitanten. De vzw stelt namelijk vast dat werkzoekenden sneller worden aangeworven als je ze een gezicht geeft. In Leuven werkt de vzw Eureka, die leerlingen met leerproblemen ondersteunt, aan een onlineplatform om laaggeschoolde jongeren van 15 tot 21 jaar de wiskundige basisvaardigheden aan te leren die nodig zijn om werk te vinden. De peter van VINCI stelt zijn kennis van informatica en gamificatie ten dienste van dat project. (Belga)