ACV-Puls noemt de ontslagronde "behoorlijk zuur" en stelt dat de directie ze onder meer verantwoordt door een productiedaling en de coronacrisis. "De laatste ontslagronde bij bedienden en kaderleden dateert nog maar van afgelopen september", zegt vakbondssecretaris Peggy Schuermans. "Er was nauwelijks tijd om die al te kunnen verwerken in de organisatie. Bovendien is een productiedaling natuurlijk ook geen werkdrukverlaging voor de betrokken bedienden en kaderleden. De volumedaling is absoluut niet voelbaar in hun werklast. Integendeel, de werkdruk is door de personeelsafbouw de afgelopen jaren gigantisch toegenomen." Schuermans maakt zich ook zorgen om de toekomst van Signify. "Er heerst bij het personeel door de nieuwe ontslagronde een enorme onzekerheid over wat er nog te verwachten is na 2022", zegt ze. (Belga)

ACV-Puls noemt de ontslagronde "behoorlijk zuur" en stelt dat de directie ze onder meer verantwoordt door een productiedaling en de coronacrisis. "De laatste ontslagronde bij bedienden en kaderleden dateert nog maar van afgelopen september", zegt vakbondssecretaris Peggy Schuermans. "Er was nauwelijks tijd om die al te kunnen verwerken in de organisatie. Bovendien is een productiedaling natuurlijk ook geen werkdrukverlaging voor de betrokken bedienden en kaderleden. De volumedaling is absoluut niet voelbaar in hun werklast. Integendeel, de werkdruk is door de personeelsafbouw de afgelopen jaren gigantisch toegenomen." Schuermans maakt zich ook zorgen om de toekomst van Signify. "Er heerst bij het personeel door de nieuwe ontslagronde een enorme onzekerheid over wat er nog te verwachten is na 2022", zegt ze. (Belga)