Het aantal woninginbraken is vorig jaar met 10 procent gestegen tot 70.000 in het hele land. 'In ons rechtsgebied was die toename alleen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - plus 2 procent - minder erg', verduidelijkt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. 'In de andere vier arrondissementen was de stijging nog groter: 15 procent in Hasselt, 22 procent in Mechelen en Tongeren, en zelfs 30 procent in Turnhout.

'Diefstallen in woningen' is het thema van een Veiligheidsconferentie nu vrijdag 1 juni in het Antwerpse provinciehuis. Uit het rechtsgebied Antwerpen-Limburg steken vertegenwoordigers van het gerecht, de politie en de overheden de koppen bij elkaar om de violen gelijk te stemmen in de strijd tegen een fenomeen dat in criminaliteitsstatistieken hoge ogen gooit.

In het rechtsgebied Antwerpen-Limburg steunt de hele aanpak overigens al enige tijd op de ruimere definitie van 'diefstallen in woningen'. Daaronder vallen niet alleen woninginbraken of diefstallen die gepaard gaan met braak, inklimming of het gebruik van valse sleutels. Ook diefstallen in woningen waarvan een deur of raam is blijven openstaan, en diefstallen in een achterliggend tuinhuis, een serre of een garage worden meegeteld. Wordt dat gedaan voor het hele land, dan gaat het over 100.000 diefstallen in woningen, of 275 per dag.

Drie groepen daders

'Dieven en rondtrekkende bendes volgen, net zoals water, altijd de gemakkelijkste weg', zegt Dominique Reyniers, eerste substituut-procureur in Antwerpen. Als ze niet binnen de drie minuten een woning kunnen binnendringen, beproeven ze elders hun geluk.

Die daders, zo blijkt uit een recente studie van de federale politie in Antwerpen over onder meer het (beperkte) aantal geïdentificeerde verdachten, zijn grosso modo in drie groepen onder te brengen. In een derde van de gevallen gaat het om rondtrekkende bendes. Die komen vooral uit Oost-Europa: Roemenië, Litouwen, et cetera. Ze kunnen soms ook gedurende een periode 'sedentair' zijn. In dat geval gaat het meestal om zigeuners. Een tweede groep dieven komt uit andere politiezones en een derde groep opereert plaatselijk.

'De omvang en de aard van het fenomeen onderstrepen alleen maar het belang van een nauwe samenwerking tussen alle instanties en overheden om diefstallen in woningen een halt toe te roepen. In een open samenleving zoals de onze ondermijnt dat fenomeen het wederzijdse vertrouwen', zegt Berx, die gastvrouw is voor de Veiligheidsconferentie. 'De rode draad van de conferentie wordt gevormd door drie grote doelstellingen: de slaagkans de dieven verlagen, de pakkans verhogen en ook de strafkans vergroten.' (PM)

Het volledige dossier vindt u deze week in Knack.

Het aantal woninginbraken is vorig jaar met 10 procent gestegen tot 70.000 in het hele land. 'In ons rechtsgebied was die toename alleen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - plus 2 procent - minder erg', verduidelijkt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. 'In de andere vier arrondissementen was de stijging nog groter: 15 procent in Hasselt, 22 procent in Mechelen en Tongeren, en zelfs 30 procent in Turnhout.'Diefstallen in woningen' is het thema van een Veiligheidsconferentie nu vrijdag 1 juni in het Antwerpse provinciehuis. Uit het rechtsgebied Antwerpen-Limburg steken vertegenwoordigers van het gerecht, de politie en de overheden de koppen bij elkaar om de violen gelijk te stemmen in de strijd tegen een fenomeen dat in criminaliteitsstatistieken hoge ogen gooit.In het rechtsgebied Antwerpen-Limburg steunt de hele aanpak overigens al enige tijd op de ruimere definitie van 'diefstallen in woningen'. Daaronder vallen niet alleen woninginbraken of diefstallen die gepaard gaan met braak, inklimming of het gebruik van valse sleutels. Ook diefstallen in woningen waarvan een deur of raam is blijven openstaan, en diefstallen in een achterliggend tuinhuis, een serre of een garage worden meegeteld. Wordt dat gedaan voor het hele land, dan gaat het over 100.000 diefstallen in woningen, of 275 per dag.Drie groepen daders'Dieven en rondtrekkende bendes volgen, net zoals water, altijd de gemakkelijkste weg', zegt Dominique Reyniers, eerste substituut-procureur in Antwerpen. Als ze niet binnen de drie minuten een woning kunnen binnendringen, beproeven ze elders hun geluk. Die daders, zo blijkt uit een recente studie van de federale politie in Antwerpen over onder meer het (beperkte) aantal geïdentificeerde verdachten, zijn grosso modo in drie groepen onder te brengen. In een derde van de gevallen gaat het om rondtrekkende bendes. Die komen vooral uit Oost-Europa: Roemenië, Litouwen, et cetera. Ze kunnen soms ook gedurende een periode 'sedentair' zijn. In dat geval gaat het meestal om zigeuners. Een tweede groep dieven komt uit andere politiezones en een derde groep opereert plaatselijk. 'De omvang en de aard van het fenomeen onderstrepen alleen maar het belang van een nauwe samenwerking tussen alle instanties en overheden om diefstallen in woningen een halt toe te roepen. In een open samenleving zoals de onze ondermijnt dat fenomeen het wederzijdse vertrouwen', zegt Berx, die gastvrouw is voor de Veiligheidsconferentie. 'De rode draad van de conferentie wordt gevormd door drie grote doelstellingen: de slaagkans de dieven verlagen, de pakkans verhogen en ook de strafkans vergroten.' (PM) Het volledige dossier vindt u deze week in Knack.