Het akkoord over de taxshift voorzag 25 miljoen euro voor een herwaardering van de minimumpensioenen. Dat geld komt bovenop de welvaartsenveloppe, waarbinnen 497 miljoen euro in de periode 2015-2016 voor de pensioenen wordt uitgetrokken. Het wetsontwerp dat vrijdag groen licht kreeg, zorgt ervoor dat het minimumpensioen van iemand die een volledige loopbaan achter de rug heeft in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, met 0,7 procent stijgt. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) spreekt van een "sociale pensioenbonus", omdat de maatregel toelaat de minimumpensioenen te herwaarderen in functie van de loopbaan. "Het is niet normaal dat een alleenstaande na een volledige loopbaan maar een pensioen krijgt van 1.145 euro. Deze maatregel draagt bij tot het versterken van de band tussen de beroepsloopbaan en het pensioenbedrag", aldus Bacquelaine. Zijn collega van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) merkt op dat met de maatregel bijna 170.000 gepensioneerden gemoeid zijn, "meer dan de helft van de werknemers of zelfstandigen die een volledige loopbaan hebben gewerkt. In het werknemersstelsel is sprake van 76.000 gepensioneerden, van wie 69 procent vrouwen, blijkt uit cijfers van de administratie. Het wetsontwerp voorziet ook de mogelijkheid om via een KB het percentage van de verhoging op te trekken. De sociale partners wordt gevraagd binnen de welvaartsenveloppe middelen te reserveren om de minimumpensioenen voor wie een volledige loopbaan achter de rug heeft te herwaarderen. (Belga)

Het akkoord over de taxshift voorzag 25 miljoen euro voor een herwaardering van de minimumpensioenen. Dat geld komt bovenop de welvaartsenveloppe, waarbinnen 497 miljoen euro in de periode 2015-2016 voor de pensioenen wordt uitgetrokken. Het wetsontwerp dat vrijdag groen licht kreeg, zorgt ervoor dat het minimumpensioen van iemand die een volledige loopbaan achter de rug heeft in het werknemers- en zelfstandigenstelsel, met 0,7 procent stijgt. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) spreekt van een "sociale pensioenbonus", omdat de maatregel toelaat de minimumpensioenen te herwaarderen in functie van de loopbaan. "Het is niet normaal dat een alleenstaande na een volledige loopbaan maar een pensioen krijgt van 1.145 euro. Deze maatregel draagt bij tot het versterken van de band tussen de beroepsloopbaan en het pensioenbedrag", aldus Bacquelaine. Zijn collega van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) merkt op dat met de maatregel bijna 170.000 gepensioneerden gemoeid zijn, "meer dan de helft van de werknemers of zelfstandigen die een volledige loopbaan hebben gewerkt. In het werknemersstelsel is sprake van 76.000 gepensioneerden, van wie 69 procent vrouwen, blijkt uit cijfers van de administratie. Het wetsontwerp voorziet ook de mogelijkheid om via een KB het percentage van de verhoging op te trekken. De sociale partners wordt gevraagd binnen de welvaartsenveloppe middelen te reserveren om de minimumpensioenen voor wie een volledige loopbaan achter de rug heeft te herwaarderen. (Belga)