De CD&V'sters Cindy Fransen en Sonja Becq willen dat hun wetsvoorstellen voor de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) snel behandeld worden in respectievelijk de Senaat en de Kamer.

Fransen en Becq pleiten voor een uitbreiding van de werking van DAVO, die voorschotten toekent aan gezinnen waarvan de onderhoudsplichtige niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Op dit moment heeft de onderhoudsgerechtigde slechts recht op een voorschot wanneer zijn of haar netto bestaansmiddelen 1.344 euro bedraagt, en dit verhoogd met 64 euro per kind ten laste. Dit heeft als gevolg dat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot vallen om te kunnen genieten van een voorschotregeling. "Door het huidige plafond vast te leggen op 1.344 euro, ontstaat er een grote groep 'werkende armen'. Daarom willen we graag het plafond verhogen tot 1.800 euro, verhoogd met 64 euro per kind ten laste", stelt Cindy Franssen.

DAVO moet voor Becq ook meer instrumenten krijgen om de voorschotten terug te krijgen. Momenteel kan de dienst slechts een vijfde van de totale uitstaande schuld terughalen, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën. (Belga/TE)

De CD&V'sters Cindy Fransen en Sonja Becq willen dat hun wetsvoorstellen voor de hervorming van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) snel behandeld worden in respectievelijk de Senaat en de Kamer. Fransen en Becq pleiten voor een uitbreiding van de werking van DAVO, die voorschotten toekent aan gezinnen waarvan de onderhoudsplichtige niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet. Op dit moment heeft de onderhoudsgerechtigde slechts recht op een voorschot wanneer zijn of haar netto bestaansmiddelen 1.344 euro bedraagt, en dit verhoogd met 64 euro per kind ten laste. Dit heeft als gevolg dat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot vallen om te kunnen genieten van een voorschotregeling. "Door het huidige plafond vast te leggen op 1.344 euro, ontstaat er een grote groep 'werkende armen'. Daarom willen we graag het plafond verhogen tot 1.800 euro, verhoogd met 64 euro per kind ten laste", stelt Cindy Franssen. DAVO moet voor Becq ook meer instrumenten krijgen om de voorschotten terug te krijgen. Momenteel kan de dienst slechts een vijfde van de totale uitstaande schuld terughalen, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën. (Belga/TE)