'22.000 rusthuisbedden te kort in Vlaanderen'

23/11/16 om 04:52 - Bijgewerkt om 11:19

Vlaanderen vergrijst zo snel dat het tekort aan rusthuisbedden steeds nijpender wordt. Een studie van de VUB toont aan dat er op dit moment 22.000 rusthuisbedden minder zijn dan de overheid zelf nodig acht.

'22.000 rusthuisbedden te kort in Vlaanderen'

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) © BELGA

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Hoewel er in Vlaanderen nooit méér rusthuisbedden hebben gestaan dan de 75.000 van vandaag, zijn dat er nog altijd veel te weinig. Omdat Vlamingen steeds ouder worden, is er nood aan 22.000 bijkomende plaatsen. De Vlaamse overheid had voor zichzelf een cijfer van nagenoeg 100.000 bedden vooropgesteld, maar komt daar in de verste verte niet aan.

"In absolute cijfers wordt er wel bijgebouwd en daar verwijst de regering ook graag naar, maar in verhouding gaan we er door de snelle vergrijzing flink op achteruit", zegt VUB-professor gerontologie Christel Geerts, die ook SP.A-politica is. "In 2008 hadden we een vijfde rusthuisbedden minder dan nodig was. Nu bedraagt het tekort al een kwart."

'Schijnende toestanden'

Ook op het vlak van "flankerende maatregelen", het inzetten op betere thuiszorg om bejaarden buiten de dure rusthuizen te houden, schieten we volgens de prof tekort. Dat alles zorgt voor lange wachtlijsten. "Wie niet zwaar zorgbehoevend is, kan niet meer in een rusthuis terecht. Maar zelfs tienduizenden zwaar zorgbehoevende bejaarden hebben momenteel nergens plaats. Dit leidt tot schrijnende toestanden voor die mensen en hun mantelzorgers", aldus Geerts.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat een onderzoek uitvoeren naar de zorgprognoses, zodat hij het aanbod beter kan afstemmen op de vraag.

Groen: 'Vandeurzen kan kop niet langer in het zand steken'

Met deze studie kan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) niet langer de kop in het zand steken", zegt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt in een reactie op de VUB-studie over het tekort in de ouderenzorg.

"De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis blijven. De Vlaamse regering moet dus de thuiszorg, de dagcentra en de lokale dienstencentra uitbouwen, maar de regering-Bourgeois beschouwt deze investeringen niet als prioritair. De cijfers van deze studie tonen dat bikkelhard aan", stelt de Groen-politica.

Van den Brandt: "Vele Vlamingen merkten zelf al hoe moeilijk het is om een plaats in een goed rusthuis te vinden voor (groot)ouders. Deze studie wijst nu op de oorzaken daarvan. Het is hoog tijd dat de regering-Bourgeois met welzijnsminister Vandeurzen meer investeert in de voorzieningen voor onze ouderen".

Jan Bertels, Vlaams Parlementslid voor sp.a, vraagt om 'concrete oplossingen' van Vandeurzen. 'Het is duidelijk, er zijn nu al schrijnende toestanden door een gebrek aan capaciteit en dat capaciteitstekort zal nog toenemen door de vergrijzing. Hoeveel alarmbellen moeten er nog afgaan alvorens deze Vlaamse regering inziet dat haar beleid van besparingen en factuurverhogingen nergens toe leidt en de mensen in de steek laat, in dit geval onze ouderen?' hekelt de oppositiepartij.

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke vult aan: 'Deze cijfers tonen aan welke vergissing de Vlaamse regering heeft begaan door te besparen op de budgetten voor welzijn. Ook nu weer heeft de Vlaamse regering beslist om de komende drie jaar te besparen op de werkingsmiddelen van de welzijnsorganisaties. De Adviesraad voor Welzijn bestempelde dat eerder al als 'botte besparingen' die het de welzijnsorganisaties zeer moeilijk maken. De Raad van State waarschuwde recent dat de 'aanhoudende besparingen' grondwettelijk verankerde sociale rechten zoals een solide sociale zekerheid dreigen aan te tasten. Deze studie toont haarscherp aan hoe zich dat concreet vertaalt in een schrijnend gebrek aan toegankelijke en betaalbare zorg voor ouderen.'

Vakbonden niet verbaasd

'De cijfers over het tekort aan plaatsen in Vlaamse woonzorgcentra verbazen de vakbond in het geheel niet.' Dat zegt Olivier Remy, secretaris bij de christelijke vakbond LBC-NVK. Remy hamert erop dat extra investeringen in gebouwen alleen niet voldoende zijn. 'Eerst en vooral moet er worden geïnvesteerd in meer personeel. Het zijn namelijk mensen die zorg geven.'

Volgens de christelijke vakbond moeten er minstens 11.200 voltijdse personeelsleden bijkomen in de sector, vooral verpleeg- en zorgkundigen, om het tekort weg te werken. Het gaat om een minimumvoorwaarde, want 'de kans is groot dat de werkelijke cijfers nog hoger zijn omdat de personeelsbezetting in een rusthuis deels afhangt van de 'zorgzwaarte' van de ouderen die er verblijven', aldus Remy.

De vakbond breekt daarnaast ook een lans voor extra inspanningen om de hoge werkdruk aan te pakken, 'om de jobs van tienduizenden zorgverleners werkbaar te houden' en voor een nieuw meerjarenplan vanuit de Vlaamse regering. 'Ook daarom zullen morgen vele duizenden werknemers uit de non-profit betogen in de straten van Brussel', klinkt het nog.

(Belga/RR/JH/JVL)

Onze partners