"Door de schrikkeldag nu maandag denken heel wat werknemers dat ze dit jaar een extra dag zullen moeten werken. Bedienden denken zelfs dat ze nu maandag een dag voor niets werken, aangezien zij voor een schrikkeldag geen extra loon krijgen, maar alleen voordelen die worden berekend per gewerkte dag. Arbeiders daarentegen denken dit jaar een dag extra loon te krijgen, aangezien ze geen maandloon krijgen, maar een uurloon. Niet dus", zegt het NSZ. Eigenlijk doet het aspect schrikkeljaar of geen schrikkeljaar er niet zo veel toe. Het aantal werkdagen per jaar varieert sowieso licht van jaar tot jaar, al naargelang de timing van de wettelijke feestdagen en de verhouding tussen het aantal week- en weekenddagen. Maar door een speling van het lot telt 2016 dus toevallig exact evenveel werkdagen dan 2015, ondanks de schrikkeldag. Overigens betekent dit ook dat ondernemingen dit jaar niet kunnen rekenen op economische winst als gevolg van het schrikkeljaar, zoals wel het geval was in 2012. Dat er schrikkeljaren zijn die 366 dagen tellen in plaats van 365 heeft alles te maken met het feit dat kalenderjaren anders uiteindelijk te ver zouden gaan afwijken van de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien. Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er volgens de Universiteit van Twente in dat een jaar (momenteel en gemiddeld) 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,19 seconden duurt waardoor er dus 365,24219 dagen in een jaar zitten. Uiteraard is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar te hebben en daarom is er het concept van het "schrikkeljaar" met één extra dag. Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te voeren op het Middelnederlandse woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen lopen". (Belga)

"Door de schrikkeldag nu maandag denken heel wat werknemers dat ze dit jaar een extra dag zullen moeten werken. Bedienden denken zelfs dat ze nu maandag een dag voor niets werken, aangezien zij voor een schrikkeldag geen extra loon krijgen, maar alleen voordelen die worden berekend per gewerkte dag. Arbeiders daarentegen denken dit jaar een dag extra loon te krijgen, aangezien ze geen maandloon krijgen, maar een uurloon. Niet dus", zegt het NSZ. Eigenlijk doet het aspect schrikkeljaar of geen schrikkeljaar er niet zo veel toe. Het aantal werkdagen per jaar varieert sowieso licht van jaar tot jaar, al naargelang de timing van de wettelijke feestdagen en de verhouding tussen het aantal week- en weekenddagen. Maar door een speling van het lot telt 2016 dus toevallig exact evenveel werkdagen dan 2015, ondanks de schrikkeldag. Overigens betekent dit ook dat ondernemingen dit jaar niet kunnen rekenen op economische winst als gevolg van het schrikkeljaar, zoals wel het geval was in 2012. Dat er schrikkeljaren zijn die 366 dagen tellen in plaats van 365 heeft alles te maken met het feit dat kalenderjaren anders uiteindelijk te ver zouden gaan afwijken van de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien. Nauwkeurige astronomische metingen resulteren er volgens de Universiteit van Twente in dat een jaar (momenteel en gemiddeld) 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 45,19 seconden duurt waardoor er dus 365,24219 dagen in een jaar zitten. Uiteraard is het niet praktisch om een gebroken aantal dagen in een jaar te hebben en daarom is er het concept van het "schrikkeljaar" met één extra dag. Het woord "schrikkeljaar" is overigens terug te voeren op het Middelnederlandse woord "scricken" met de betekenis "springen" of "met grote passen lopen". (Belga)