De begroting van de Grondregie van Stad Brussel voor dit jaar moet tegemoet komen aan de bevolkingsgroei in de hoofdstad. Volgens Ouriaghly (PS) is investeren in het woonbeleid de enige manier om aan de crisis en de demografische groei te beantwoorden. Het Plan 1000 woningen wordt dit jaar afgerond. Daardoor worden 285 nieuwe woongelegenheden te huur aangeboden, met nog 124 bijkomende eenheden van het OCMW. Het Plan Woningen van de nieuwe legislatuur 2013-2018 wordt opgestart en moet eveneens tegemoet komen aan de demografische groei. Daarnaast bestudeert de Grondregie meerdere aankoopprojecten. Zo moeten aangekochte terreinen en gebouwen voor wijkcontracten huisvesting creëren voor economisch zwakkeren. De aankoop van verlaten gebouwen moet het stadsweefsel herstructureren. Daartegenover staan de verkopen van percelen voor de bouw van eengezinswoningen. De inkomsten die daaruit voortvloeien worden geïnjecteerd in de bestaande projecten. Dit jaar zal bijna 88 miljoen euro besteed worden aan investeringsprojecten, 62,5 miljoen aan de bouw van nieuwe woningen, 9,3 miljoen aan de herinrichting van bestaande woningen en bijna 9 miljoen aan de aankoop van terreinen en woningen. De begroting wordt deze avond voorgelegd aan de gemeenteraad. (Belga)

De begroting van de Grondregie van Stad Brussel voor dit jaar moet tegemoet komen aan de bevolkingsgroei in de hoofdstad. Volgens Ouriaghly (PS) is investeren in het woonbeleid de enige manier om aan de crisis en de demografische groei te beantwoorden. Het Plan 1000 woningen wordt dit jaar afgerond. Daardoor worden 285 nieuwe woongelegenheden te huur aangeboden, met nog 124 bijkomende eenheden van het OCMW. Het Plan Woningen van de nieuwe legislatuur 2013-2018 wordt opgestart en moet eveneens tegemoet komen aan de demografische groei. Daarnaast bestudeert de Grondregie meerdere aankoopprojecten. Zo moeten aangekochte terreinen en gebouwen voor wijkcontracten huisvesting creëren voor economisch zwakkeren. De aankoop van verlaten gebouwen moet het stadsweefsel herstructureren. Daartegenover staan de verkopen van percelen voor de bouw van eengezinswoningen. De inkomsten die daaruit voortvloeien worden geïnjecteerd in de bestaande projecten. Dit jaar zal bijna 88 miljoen euro besteed worden aan investeringsprojecten, 62,5 miljoen aan de bouw van nieuwe woningen, 9,3 miljoen aan de herinrichting van bestaande woningen en bijna 9 miljoen aan de aankoop van terreinen en woningen. De begroting wordt deze avond voorgelegd aan de gemeenteraad. (Belga)