De regering legt voor de komende drie jaar 151 miljoen euro vast om 16.200 plaatsen bij te creëren in het secundair onderwijs en 2.300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarnaast gaat er 50 miljoen euro extra naar de steden. Zij moeten dan samen met de scholen bekijken waar de nood het hoogst is. Zo gaat er 9 miljoen euro naar Antwerpen en 4,5 miljoen naar Brussel. In het basisonderwijs zijn de grootste tekorten de voorbije jaren grotendeels weggewerkt. Sinds 2010 werd er budget uitgetrokken voor 40.000 extra plaatsen, waarvan er al 20.000 zijn gerealiseerd. Uit de capaciteitsmonitor blijkt dat het secundair nu in het schooljaar 2024-2025 aankijkt tegen een tekort van 58.500 plaatsen. Tussen 2003 en 2008 was er immers elk jaar een stijging van het geboortecijfer. Die kinderen maken nu de overstap naar het secundair. Het extra geld zorgt voor meer dan 1.400 bijkomende plaatsen in Gent en meer dan 1.700 in Antwerpen. In Brussel wordt in het bijzonder geïnvesteerd in het technisch en het beroepsonderwijs. "Er zijn veel te weinig Brusselse scholen die TSO en BSO aanbieden", zegt Crevits. "Daardoor volgen veel jongeren ASO, terwijl ze beter op hun plaats zouden zitten in een andere onderwijsvorm." De Vlaamse partijen zullen het paasreces voorts gebruiken om de motie uit te werken die eind vorige maand werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Daarin engageerden ze zich onder meer om het basisonderwijs te versterken met extra kleuterverzorgers en zorgleerkrachten. De motie moet nog deze legislatuur tot een concreet initiatief leiden. (Belga)

De regering legt voor de komende drie jaar 151 miljoen euro vast om 16.200 plaatsen bij te creëren in het secundair onderwijs en 2.300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarnaast gaat er 50 miljoen euro extra naar de steden. Zij moeten dan samen met de scholen bekijken waar de nood het hoogst is. Zo gaat er 9 miljoen euro naar Antwerpen en 4,5 miljoen naar Brussel. In het basisonderwijs zijn de grootste tekorten de voorbije jaren grotendeels weggewerkt. Sinds 2010 werd er budget uitgetrokken voor 40.000 extra plaatsen, waarvan er al 20.000 zijn gerealiseerd. Uit de capaciteitsmonitor blijkt dat het secundair nu in het schooljaar 2024-2025 aankijkt tegen een tekort van 58.500 plaatsen. Tussen 2003 en 2008 was er immers elk jaar een stijging van het geboortecijfer. Die kinderen maken nu de overstap naar het secundair. Het extra geld zorgt voor meer dan 1.400 bijkomende plaatsen in Gent en meer dan 1.700 in Antwerpen. In Brussel wordt in het bijzonder geïnvesteerd in het technisch en het beroepsonderwijs. "Er zijn veel te weinig Brusselse scholen die TSO en BSO aanbieden", zegt Crevits. "Daardoor volgen veel jongeren ASO, terwijl ze beter op hun plaats zouden zitten in een andere onderwijsvorm." De Vlaamse partijen zullen het paasreces voorts gebruiken om de motie uit te werken die eind vorige maand werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Daarin engageerden ze zich onder meer om het basisonderwijs te versterken met extra kleuterverzorgers en zorgleerkrachten. De motie moet nog deze legislatuur tot een concreet initiatief leiden. (Belga)