Meer bepaald loopt "het tekort de komende tien jaar op tot 18.965 eenheden, 'bij ongewijzigd beleid'. Maar omdat het beleid wél wijzigt, en de Vlaamse regering recent besliste het kleuteronderwijs volgend schooljaar een ruimere omkadering te geven (+1.300 jobs), loopt het tekort op tot meer dan 20.000", schrijft De Standaard. Het tekort aan leraars zal zich vooral laten voelen in het basisonderwijs waar er 14.000 leraars tekort zullen zijn. In het middelbaar gaat het om een tekort van maar 6.000, omdat men daar de stijging van de geboorten pas voelt rond 2020. (ROJ)

Meer bepaald loopt "het tekort de komende tien jaar op tot 18.965 eenheden, 'bij ongewijzigd beleid'. Maar omdat het beleid wél wijzigt, en de Vlaamse regering recent besliste het kleuteronderwijs volgend schooljaar een ruimere omkadering te geven (+1.300 jobs), loopt het tekort op tot meer dan 20.000", schrijft De Standaard. Het tekort aan leraars zal zich vooral laten voelen in het basisonderwijs waar er 14.000 leraars tekort zullen zijn. In het middelbaar gaat het om een tekort van maar 6.000, omdat men daar de stijging van de geboorten pas voelt rond 2020. (ROJ)