Vorige week kregen ouders, die zich in januari hadden aangemeld voor een fel begeerde plaats voor hun kind, een gunstig of ongunstig advies. Voor 2.300 ouders was dit antwoord positief, maar voor 2.818 kinderen werd momenteel geen plaats gevonden. Ondanks een capaciteitsverhoging van 1.122 plaatsen tegenover vorig schooljaar blijft het plaatstekort groot. Het aantal aanmeldingen blijft wel ongeveer gelijk de laatste drie jaar. "Dankzij de investeringen in de capaciteitsuitbreiding wordt de demografische groei opgevangen. Het historisch gegroeide tekort wordt echter niet ingehaald. We roepen de bevoegde overheden en de schoolbesturen dan ook op om te blijven investeren in extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel", meldt het LOP. De vraag overstijgt het aanbod van de onthaalklas tot en met het tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar is er wel voldoende capaciteit. Vooral in de eerste kleuterklas is het tekort opvallend groot: 845 van de 979 aangemelde leerlingen kreeg geen plaats, of amper 14 procent geplaatste kinderen. In de onthaalklas was het aantal aanmeldingen met 2.257 het grootst, daarvan kregen 1.520 kinderen (of 67 procent) een plaats toegewezen. (Belga)

Vorige week kregen ouders, die zich in januari hadden aangemeld voor een fel begeerde plaats voor hun kind, een gunstig of ongunstig advies. Voor 2.300 ouders was dit antwoord positief, maar voor 2.818 kinderen werd momenteel geen plaats gevonden. Ondanks een capaciteitsverhoging van 1.122 plaatsen tegenover vorig schooljaar blijft het plaatstekort groot. Het aantal aanmeldingen blijft wel ongeveer gelijk de laatste drie jaar. "Dankzij de investeringen in de capaciteitsuitbreiding wordt de demografische groei opgevangen. Het historisch gegroeide tekort wordt echter niet ingehaald. We roepen de bevoegde overheden en de schoolbesturen dan ook op om te blijven investeren in extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel", meldt het LOP. De vraag overstijgt het aanbod van de onthaalklas tot en met het tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar is er wel voldoende capaciteit. Vooral in de eerste kleuterklas is het tekort opvallend groot: 845 van de 979 aangemelde leerlingen kreeg geen plaats, of amper 14 procent geplaatste kinderen. In de onthaalklas was het aantal aanmeldingen met 2.257 het grootst, daarvan kregen 1.520 kinderen (of 67 procent) een plaats toegewezen. (Belga)