Er zijn 2.579 zieken gehospitaliseerd, van wie er 699 op de intensieve zorg liggen. (Belga)

Er zijn 2.579 zieken gehospitaliseerd, van wie er 699 op de intensieve zorg liggen. (Belga)