Van de 153 wier woonplaats wel gekend is, wonen er 61 in Vlaanderen, 84 in Wallonië en 8 in Brussel. De FOD Volksgezondheid ziet een toename van het aantal gevallen in ons land, die de komende dagen verder zal aanhouden. In het netwerk van laboratoria werden gisteren meer dan 1.000 stalen getest. Het Nationaal Crisiscentrum verschaft elke dag rond 11-11.30 uur nieuwe informatie over de pandemie, de evolutie ervan in ons land en de genomen maatregelen. (Belga)

Van de 153 wier woonplaats wel gekend is, wonen er 61 in Vlaanderen, 84 in Wallonië en 8 in Brussel. De FOD Volksgezondheid ziet een toename van het aantal gevallen in ons land, die de komende dagen verder zal aanhouden. In het netwerk van laboratoria werden gisteren meer dan 1.000 stalen getest. Het Nationaal Crisiscentrum verschaft elke dag rond 11-11.30 uur nieuwe informatie over de pandemie, de evolutie ervan in ons land en de genomen maatregelen. (Belga)