Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Einde live

De Kamerzitting is afgelopen. Bedankt voor het volgen.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

SP.A steunt Justitie

Temmerman: 'Ik hoop dat we dit snel kunnen uitpluizen en tot een oplossing kunnen komen. U zal daar onze steun in krijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Di Rupo in betoging? Schaamteloos!'

De deelname van oppositiepartijen aan de nationale betoging werd niet door iedereen gesmaakt.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'136 miljoen euro aan openstaande facturen'

Koen Geens (CD&V): 'Opgesplitst over de verschillende gebieden gaat het over 66 miljoen euro voornamelijk gerechtskosten, 55 miljoen voornamelijk medische kosten, voeding, onderhoud van gedetineerden, 15 miljoen voor overige diensten, voornamelijk informatica- en onderhoudskosten. We moeten een evenwicht zoeken tussen betaalbaarheid en kwaliteit.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Erfenis Turtelboom laat mensen bijna jaar op loon wachten'

Karin Temmerman (SP.A): 'Annemie Turtelboom (Open VLD) zou het oplossen, maar heeft de nieuwe regering met een erfenis achtergelaten. Die mensen [tolken, vertalers, nvdr.] moeten nu bijna een jaar wachten op de uitbetaling van hun loon.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'De bevolking begrijpt u heel goed, maar gaat niet akkoord'

Hedebouw eerder in de Kamer: 'De bevolking begrijpt uw maatregelen heel goed meneer Michel, maar ze gaan niet akkoord.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Louter voortzetting van vorige beleid'

Didier Reynders (MR): 'Als ik voorstelde om financiering te zoeken bij de gemeenschappen of op Europees niveau, is dat slechts een voortzetting van wat eerder al gebeurde. Ik begrijp de bezorgdheid van de gemeenschappen, maar eigenlijk financieren jullie al succesvolle dingen: kijk naar Bozar. En dat gaan we blijven doen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Federale instellingen moeten ook federaal gefinancierd worden'

Olivier Maingain (FDF) over de financiering van de federale culturele instellingen. 'Het gaat over federale culturele instellingen. Federaal. Dus ook de financiering ervan hoort op federaal niveau verzorgd te worden. Als ik dan plots het woord gemeenschappen hoor vallen, zeg ik 'nee'.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Vrijheid van meningsuiting eindigt waar opgeroepen wordt tot geweld'

Dewinter: 'De vrijheid van meningsuiting eindigt als men oproept tot het gebruik van geweld. Laat ons niet te laks zijn: laten we onze vrijheden niet te grabbel gooien voor zij die ze het liefst zo snel mogelijk afgeschaft zien.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Beslissing staat los van Moslimbeurs'

Jan Jambon (N-VA): 'De deelname aan de Moslimbeurs en zelfs de toegang tot het land moest Al-Suwaidan geweigerd worden. Zijn reisvisum werd ingetrokken. Sommige limieten mogen niet overtreden worden en daarbij moet kordaat worden opgetreden. Maar dat staat los van de Moslimbeurs zelf. We zijn alert bij alle evenementen die in ons land plaatsvinden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Tareq Al-Suwaidan is niet enige haatprediker Moslimbeurs'

Dewinter (Vlaams Belang): 'Tareq Al-Suwaidan is niet de enige haatprediker die voor de Moslimbeurs gepland was. Ook de andere predikers zou de toegang tot ons land ontzegd moeten worden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Onethisch'

Deseyn: 'Deze praktijken zijn onethisch. Als we onder de 3 procent begrotingstekort willen blijven, zal er geen andere keuze zijn dan dit zo snel mogelijk aan te pakken.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Als belastingdruk hoog is, is verleiding belastingontwijking groot'

Wouters: 'Een doorkijkbelasting kan een deel van het probleem oplossen. Moet zo snel mogelijk werk van gemaakt worden. Een suggestie is om dat samen in de Benelux aan te pakken. We verdedigen het niet, maar als de belastingdruk zo hoog is, is de verleiding echter heel groot om aan zulke belastingontwijking deel te nemen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Men wil zaak op lange baan schuiven'

Vanvelthoven: 'De kaaimantaks gaat niet over het aanpakken van dergelijke constructies van multinationals. Ik vrees dat men hier op zoek is om de zaak op de lange baan te schuiven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Fiscale regels moeten in heel Europa gerespecteerd worden'

Premier Michel: 'Wij veroordelen deze belastingsontwijking. We moeten die constructies bestrijden en daarvoor de bilaterale contacten met Luxemburg en Europa versterken. De fiscale regels moeten gerespecteerd worden, hier en overal in Europa.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Hoeveel miljarden heeft dit ons al gekost?'

Roel Deseyn (CD&V): 'Een kleine verplaatsing met de trein of met de porsche volstaat om Luxemburg te bereiken. Het is niet aanvaardbaar dat de Luxemburgse fiscus en een aantal bedrijven ervoor hebben gezorgd dat België zo veel inkomsten is mislopen.'

'Hoeveel miljarden hebben die Luxemburgse constructies ons al gekost?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Wanneer wordt werk gemaakt van kaaimantaks?'

Van Biesen: 'De kaaimantaks is belangrijk bij deze constructies. De vraag is: wanneer zal die taks geïmplementeerd worden? Hoe zal de regering deze grootschalige belastingfraude aanpakken?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Geschokt dat dit nog mogelijk is'

Luk Van Biesen (Open VLD) over de belastingontduiking van een twintigtal Belgische bedrijven: 'Mijn partij is erg verontwaardigd en geschokt over deze feiten. Dat dit nog mogelijk is na al onze inspanningen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Ontwijken van belastingen is geen misdrijf'

Veerle Wouters (N-VA): 'Het gaat hier over het ontwijken van belastingen en dat is geen misdrijf. Maar het is moeilijk te verdedigen dat een overheidsbedrijf als Belgacom in dat lijstje voorkomt.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Luxleaks: 'Nagaan of constructies illegaal zijn'

Peter Vanvelthoven (SP.A) kaart de fiscale fraude bij de premier aan: 'U moet nagaan of die constructies al dan niet illegaal zijn.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Vergeet niet: grote vermogens, daar horen vakbonden bij'

Demir richt zich tot Temmerman: 'U heeft het altijd over die grote vermogens die mee de lasten moeten dragen. Maar vergeet niet, bij die grote vermogens zitten ook vakbonden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Wat is het resultaat van 25 jaar beleid?'

Demir: 'Wat is het resultaat van 25 jaar beleid? De hoogste staatsschuld van heel Europa. Begrotingstekort van meer dan 3 procent.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Dit is een keuze en er is een alternatief'

Calvo: 'Het is evident dat we moeten hervormen. Niemand in de oppositie zegt, dat we deze situatie moeten behouden. Een regering die arbeid zo blijft belasten, is niet geloofwaardig als die jobs wil creëren. Ik hoor dat de manifestaties buiten escaleren. Het gevolg van dit regeerakkoord. Het is uw verantwoordelijkheid, meneer de eerste minister. Dit is een keuze en er is een alternatief.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Er is verandering nodig, maar u neemt de makkelijke weg'

Temmerman: 'Hoe gaat u die pensioenen financieren? Daar hebt u nog niets over gezegd. Grote woorden, ja. Er is verandering nodig, maar u neemt de gemakkelijkste weg door de gezinnen, de gewone mens ermee te belasten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'U hoeft niet in het Parlement te spreken'

Dewael tot Hedebouw: 'Als u vandaag tussen de betogers stond, hoeft u niet in het Parlement te praten. Ik heb te veel respect voor het engagement van die betogers om hen te gebruiken om mijn politiek te ondersteunen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Duitse en Nederlandse maatregelen zijn niet effectief gebleken'

Hedebouw: 'Mensen begrijpen de maatregelen heel goed. De koopkracht daalt en de economie zit vast. Al die maatregelen die in Nederland en Duitsland werden genomen, worden hier nu overgenomen. En wat zien we in die landen: -4 procent en een stagnerende economie.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Sociale en economische actoren moeten ook verantwoordelijkheid opnemen'

Michel: 'Wat pensioenen betreft: we moeten de waarheid erkennen. De stijgende levensverwachting zadelt ons op met de verantwoordelijkheid om zulke drastische maatregelen te nemen om pensioenen te kunnen verzekeren. Wij hopen dat alle sociale en economische actoren ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Sociaal overleg is cruciaal'

Premier Charles Michel: 'Sociaal overleg is cruciaal en moet beschermd en zelfs versterkt worden.' Een uitspraak waarop de oppositie met spot reageert. 'Sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen, ... al die zaken gaan samen met jobcreatie', gaat Michel door.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'We hervormen, omdat het moét'

Zuhal Demir (N-VA): 'Er is bezorgdheid. Langs twee kanten. Ook mensen die niet op straat kwamen zijn bezorgd om de economie en de gevolgen van de betoging. En die ongerustheid moeten we wegnemen. We moeten verklaren waarom we hervormen. We hervormen omdat het gewoon moest. Meneer Tobback zei het al: we moeten eerlijk zijn tegen de mensen. We moeten maatregelen nemen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen later een pensioen hebben.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Wie gelooft die man nog?'

Stefaan Vercamer (CD&V) verdedigt de indexsprong voor jobcreatie en 'een betaalbare sociale zekerheids'. 'Jobs, jobs, jobs', herhaalt Vercamer, wat op ongeloof van de socialisten in de zaal wordt onthaald. ('Wie gelooft die man nog?', roept Karin Temmerman). 'Er moet zo snel mogelijk overleg komen tussen de regering en de sociale partners om die jobcreatie te realiseren. Alle partners moeten rond de tafel zitten.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'De bal ligt in uw kamp'

'De bal ligt nu in uw kamp', richt Calvo zich tot de premier. 'Wat gaat u doen nadat meer dan honderdduizend mensen op straat zijn gekomen tegen uw beleid?'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'U was er niet, u zou er beter over zwijgen'

Kristof Calvo (Ecolo-Groen) richt zich tot Reynders: 'Ik stond vandaag aan de Beurs, daar waar de miserie begonnen is. Wij wilden het volk een hart onder de riem steken. Die mensen conservatief noemen is fout. U was daar niet: u zou daar beter over zwijgen.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Regering kan niet doof, blind en stom blijven'

'De regering kan niet doof, blind en stom blijven tegenover het protest van de bevolking', besluit Fonck.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Mensen op straat kunnen zich geen toekomst in Luxemburg veroorloven'

Catherine Fonck (cdH): 'De bevolking begrijpt de genomen maatregelen niet. Ze zijn woedend, omdat hen gevraagd wordt meer moeite te doen. Dat wordt gevraagd aan een volk dat al heel veel moeite doet. De mensen op straat kunnen zich geen prachtige toekomst in Luxemburg veroorloven.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Hoop dat u signaal van vandaag ernstig neemt'

Temmerman: 'De koopkracht van de gezinnen aantasten zal negatief werken. Ik hoop dat u het signaal dat vandaag gegeven is, echt ernstig neemt. Niet enkel de vakbonden zijn op straat gekomen, ook de gewone mens. Ik hoop dat u bereid bent de indexsprong en de belastingen te herzien.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Meneer de minister, wat hebt u nog meer nodig?'

Karin Temmerman (SP.A): 'Meneer de minister, wat hebt u nog meer nodig? Vandaag zijn meer dan 100.000 mensen op straat gekomen uit onvrede met uw beleid. Omdat de gezinnen voor uw lasten moeten opdraaien.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Regering heeft ook morele legitimiteit nodig'

Dewael: 'Ik wil jullie vandaag zeggen dat de vier partijen van de regering voluit zijn gegaan bij de verkiezingen. Maar naast die democratische legitimiteit heeft een regering ook een morele legitimiteit nodig. Vandaag heeft de bevolking dat in Brussel in vraag gesteld.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Angst voor verandering'

Patrick Dewael (Open VLD): 'Dit is een voorbeeld van behoudsgezindheid in moeilijke tijden. De angst voor verandering. Dat begrijp ik volledig, maar het past niet in deze moderne tijden.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Politiek voor iedereen, niet enkel voor vrienden in Luxemburg'

'Er is een politiek nodig die iedereen dient en niet enkel jullie vrienden in Luxemburg', luidt de vraag - die op applaus onthaald wordt - van Hedebouw aan premier Charles Michel.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Meer dan 130.000 mensen verenigd in Brussel'

Raoul Hedebouw (PTB-GO!) over de nationale betoging: 'Meer dan 130.000 mensen waren in de straten van Brussel verenigd. Ik heb veel arbeiders horen spreken over maatregelen die hen raken. Zoals het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar.'

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

'Staatssecretaris en vicepremier spreken elkaar tegen'

Kristof Calvo (Ecolo-Groen) probeert boven het rumoer in de Kamer uit te komen met een vraag over besparingen aan Didier Reynders (MR) 'Als de ene staatssecretaris zegt dat er bespaard wordt en de vicepremier het omgekeerde zegt, wie moeten we dan geloven?

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Betoging, Luxleaks, Moslimbeurs en failliet Justitie kleuren vergadering

Onderwerpen die deze namiddag de revue zullen passeren zijn zoals verwacht de nationale betoging. Maar ook Luxleaks met fiscale fraude komt aan bod, de financiering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Brusselse Moslimbeurs en het failliet van Justitie.

Wided Bouchrika
door Wided Bouchrika

Kamer vergadert te midden van nationaal protest

Als we de vakbonden mogen geloven, brachten zij vandaag 120.000 manifestanten op de been voor de nationale betoging in Brussel. De eerste grote betoging van de 'hete herfst' en meteen ook een van de grootste naoorlogse betogingen zal zeker invloed hebben op de discussies die vanaf 14u15 zullen oplaaien in de Kamer.