De lokale besturen staan voor grote pensioenuitgaven en kampen met onzekerheid. Steden en gemeenten dragen rechtstreeks bij aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds. Dat fonds dient voor de uitbetaling van het pensioen van de statutaire ambtenaren binnen de lokale besturen. Maar dat fonds staat onder druk. Dat komt onder meer door de vergrijzing en de daling van het aantal actieven. "De 128 miljoen euro die we vrijmaken, verlicht de druk op de ketel op vlak van pensioenen", benadrukt minister Lalieux. "Het geeft lokale besturen meer vrijheid en mogelijkheden. Zo kunnen ze blijven investeren in de samenleving. Ze blijven alsnog de belangrijkste publieke investeerder van ons land." Minister Lalieux voegt daar aan toe dat structurele oplossingen nodig zijn. "De lokale besturen hebben nood aan een duurzame financieringsbron. De regering nam reeds een reeks eerste maatregelen om de sociale en financiële houdbaarheid op korte termijn te garanderen. De gesprekken hierover starten begin 2022 met de verschillende betrokken spelers", aldus nog minister Lalieux. (Belga)

De lokale besturen staan voor grote pensioenuitgaven en kampen met onzekerheid. Steden en gemeenten dragen rechtstreeks bij aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds. Dat fonds dient voor de uitbetaling van het pensioen van de statutaire ambtenaren binnen de lokale besturen. Maar dat fonds staat onder druk. Dat komt onder meer door de vergrijzing en de daling van het aantal actieven. "De 128 miljoen euro die we vrijmaken, verlicht de druk op de ketel op vlak van pensioenen", benadrukt minister Lalieux. "Het geeft lokale besturen meer vrijheid en mogelijkheden. Zo kunnen ze blijven investeren in de samenleving. Ze blijven alsnog de belangrijkste publieke investeerder van ons land." Minister Lalieux voegt daar aan toe dat structurele oplossingen nodig zijn. "De lokale besturen hebben nood aan een duurzame financieringsbron. De regering nam reeds een reeks eerste maatregelen om de sociale en financiële houdbaarheid op korte termijn te garanderen. De gesprekken hierover starten begin 2022 met de verschillende betrokken spelers", aldus nog minister Lalieux. (Belga)