"Hoe solidair is de Belg?" Op deze centrale vraag tracht de enquête een antwoord te formuleren. De resultaten tonen opmerkelijke cijfers. Zo wil net niet de helft het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen. Met de 27 procent die het budget wil behouden, schat 11.11.11-directeur Els Hertogen het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking hoog in. Volgens haar zorgde de coronacrisis voor een besef dat "we pas veilig zijn als iedereen veilig is". Het idee keert terug bij de vraag over de kwijtschelding van schulden van lage-inkomstenlanden, iets waar de meerderheid van de respondenten voor te vinden is. Daarnaast willen Belgen vooral fiscale rechtvaardigheid. Maar liefst 82 procent wil de belastingparadijzen afschaffen, 76 procent is voor een wereldwijde minimumbelasting op de winsten van grote multinationals en 64 procent wil een coronabelasting op grote vermogens in België. Hertogen ziet de vraag naar een overheid die reguleert en eerlijk herverdeelt als de rode draad in de barometer. Wanneer het gaat over migratie, blijken de meningen verdeeld. Ongeveer 47 procent wil de rechten van asielzoekers inperken tegenover een minderheid van 12 procent die ze wil versterken. Toch is de meerderheid ondanks het precaire draagvlak aanhanger van een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, aldus Hertogen. Zo'n 60 procent wil asielzoekers eerlijk verdelen over de EU en 66 procent wil dat er veilige en legale migratiekanalen worden ingevoerd. Ook is de meerderheid van de Belgen voorstander van een doortastend klimaatbeleid. Zo wil 66 procent af van fossiele brandstoffen en steunt 67 procent het voornemen om de Europese broeikasgasemissies in 2030 met 55 procent te verminderen. "Of het nu over herverdeling gaat of klimaat, er is nog erg veel werk. Maar er is ook veel draagvlak", concludeert Hertogen. (Belga)

"Hoe solidair is de Belg?" Op deze centrale vraag tracht de enquête een antwoord te formuleren. De resultaten tonen opmerkelijke cijfers. Zo wil net niet de helft het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen. Met de 27 procent die het budget wil behouden, schat 11.11.11-directeur Els Hertogen het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking hoog in. Volgens haar zorgde de coronacrisis voor een besef dat "we pas veilig zijn als iedereen veilig is". Het idee keert terug bij de vraag over de kwijtschelding van schulden van lage-inkomstenlanden, iets waar de meerderheid van de respondenten voor te vinden is. Daarnaast willen Belgen vooral fiscale rechtvaardigheid. Maar liefst 82 procent wil de belastingparadijzen afschaffen, 76 procent is voor een wereldwijde minimumbelasting op de winsten van grote multinationals en 64 procent wil een coronabelasting op grote vermogens in België. Hertogen ziet de vraag naar een overheid die reguleert en eerlijk herverdeelt als de rode draad in de barometer. Wanneer het gaat over migratie, blijken de meningen verdeeld. Ongeveer 47 procent wil de rechten van asielzoekers inperken tegenover een minderheid van 12 procent die ze wil versterken. Toch is de meerderheid ondanks het precaire draagvlak aanhanger van een rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, aldus Hertogen. Zo'n 60 procent wil asielzoekers eerlijk verdelen over de EU en 66 procent wil dat er veilige en legale migratiekanalen worden ingevoerd. Ook is de meerderheid van de Belgen voorstander van een doortastend klimaatbeleid. Zo wil 66 procent af van fossiele brandstoffen en steunt 67 procent het voornemen om de Europese broeikasgasemissies in 2030 met 55 procent te verminderen. "Of het nu over herverdeling gaat of klimaat, er is nog erg veel werk. Maar er is ook veel draagvlak", concludeert Hertogen. (Belga)