Afgelopen vrijdag besliste het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de 'Risk Management Group', om 20.000 COVID-19 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België, waarvan 11.243 testkits bestemd zijn voor Vlaanderen. In 55 woonzorgcentra zullen zowel de bewoners als alle zorgverleners worden getest, ook diegenen zonder ziekteklachten. Het gaat om de woonzorgcentra die te kampen hebben met de grootste uitbraken of die het hoogste risico lopen op een uitbraak, op basis van hun dagelijkse registraties van ziekteklachten. "Door in deze woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen", aldus het agentschap. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan er nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra getest worden. Er werden daarom ook nog eens 30 woonzorgcentra willekeurig geselecteerd die op het moment van selectie nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. In die centra zullen de bewoners worden getest om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is. Om de testcapaciteit permanent uit te breiden wil het agentschap de praktische haalbaarheid eerst kunnen nagaan en bijstellen. "Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo's en meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enzovoort." De resultaten zullen ook leren voor welke doelgroepen die uitgebreide testcapaciteit het best ingezet kan worden, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners. Naast testkits willen de Vlaamse regering en het agentschap Zorg en Gezondheid ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra sturen. Deze week zou er een levering handgels geleverd zijn. "We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten. Door de wereldwijde verstoringen in de markt van deze beschermingsmaterialen, verloopt het bestellen en leveren van dergelijk materiaal helaas zeer moeilijk", besluit het agentschap. (Belga)

Afgelopen vrijdag besliste het evaluatieoverleg van de wetenschappers en de overheden, de 'Risk Management Group', om 20.000 COVID-19 testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België, waarvan 11.243 testkits bestemd zijn voor Vlaanderen. In 55 woonzorgcentra zullen zowel de bewoners als alle zorgverleners worden getest, ook diegenen zonder ziekteklachten. Het gaat om de woonzorgcentra die te kampen hebben met de grootste uitbraken of die het hoogste risico lopen op een uitbraak, op basis van hun dagelijkse registraties van ziekteklachten. "Door in deze woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen en kan Zorg en Gezondheid zijn adviezen over uitbraakbeheersing verfijnen", aldus het agentschap. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan er nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra getest worden. Er werden daarom ook nog eens 30 woonzorgcentra willekeurig geselecteerd die op het moment van selectie nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. In die centra zullen de bewoners worden getest om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is. Om de testcapaciteit permanent uit te breiden wil het agentschap de praktische haalbaarheid eerst kunnen nagaan en bijstellen. "Deze eerste reeks van testen zal aantonen of we meer labo's en meer testen kunnen inzetten, of we de leveringen aan de woonzorgcentra en de afnames en ophalingen van de testen goed kunnen organiseren, enzovoort." De resultaten zullen ook leren voor welke doelgroepen die uitgebreide testcapaciteit het best ingezet kan worden, bijvoorbeeld specifiek voor de zorgverleners. Naast testkits willen de Vlaamse regering en het agentschap Zorg en Gezondheid ook meer beschermingsmateriaal naar de woonzorgcentra sturen. Deze week zou er een levering handgels geleverd zijn. "We weten dat er nog andere grote noden zijn en er worden kosten noch moeite gespaard om meer maskers aan te kopen, maar ook ander materiaal zoals schorten. Door de wereldwijde verstoringen in de markt van deze beschermingsmaterialen, verloopt het bestellen en leveren van dergelijk materiaal helaas zeer moeilijk", besluit het agentschap. (Belga)