Het gaat om cijfers die gelden tot en met 12 april toen 1.882.040 Belgen ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin hadden gekregen. Er werden 10.943 bijwerkingen gemeld via het online COVID-meldingsformulier. Hiervan werden er 3.207 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een tweetal dagen", benadrukt het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 2.014 meldingen als ernstig omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 74 gevallen gaat het om overlijdens. Het FAGG benadrukt dat er tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband met een COVID-19-vaccin werd vastgesteld. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden. Ten slotte onderstreept het FAGG dat het gaat over vermoedelijke bijwerkingen. Dat wil zeggen medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin. (Belga)

Het gaat om cijfers die gelden tot en met 12 april toen 1.882.040 Belgen ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin hadden gekregen. Er werden 10.943 bijwerkingen gemeld via het online COVID-meldingsformulier. Hiervan werden er 3.207 in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance geregistreerd. Van die bijwerkingen ging het in de overgrote meerderheid van de meldingen over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. "Deze reacties zijn gekende bijwerkingen en zijn in de bijsluiter beschreven. Dit zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem. Ze verdwijnen meestal na een tweetal dagen", benadrukt het FAGG. Bij de mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis. Het FAGG beschouwt 2.014 meldingen als ernstig omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de onmogelijkheid om het huis te verlaten. In 74 gevallen gaat het om overlijdens. Het FAGG benadrukt dat er tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband met een COVID-19-vaccin werd vastgesteld. Er is geen gemeenschappelijk klinisch beeld en er is een verschillende tijdspanne tussen toediening en overlijden. Ten slotte onderstreept het FAGG dat het gaat over vermoedelijke bijwerkingen. Dat wil zeggen medische gebeurtenissen die na het gebruik van een vaccin zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk zijn gerelateerd aan of veroorzaakt door het vaccin. (Belga)