Het graafschap Loon blijft nog steeds een nobele onbekende in de geschiedenisboeken. Nochtans behoorde het grootste deel van de huidige provincie Limburg zowat 7 eeuwen tot deze illustere, feodale eenheid. Eerst ruim drie eeuwen als 'autonoom' graafschap, daarna als onderdeel van het Prinsbisdom Luik. Om dit essentieel deel van de Limburgse geschiedenis uit de vergeethoek te halen, organiseerde het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (HiSAB), samen met een uitgebreid netwerk van Limburgse erfgoedorganisaties, een druk bijgewoond colloquium. Het meer dan 1000 jaar oude graafschap werd er vanuit verschillende hoeken belicht door prominente historici. Zo vertelde dr. Jan Vaes over de prominente rol die de Graven van Loon hebben gespeeld in het Duitse Rijk, door via een slimme huwelijkspolitiek hun invloed te laten gelden. Ook de minder fraaie passages uit de geschiedenis kwamen aan bod. Historicus Stefan Lycops vertelde over de aaneenrijging van oorlogsperioden (vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot de 18de eeuw), waarbij het huidige Limburg werd geteisterd door een oneindige reeks van opeisingen, inkwartieringen, plunderingen tot totale vernietiging toe. Het gebied werd hierdoor de economische achterhoede in de Zuidelijke Nederlanden, waarbij de bescheiden stadjes gereduceerd werden tot kleine, agrarische marktjes. Later dit jaar verschijnen over dit onderwerp twee belangrijke publicaties: de doctoraatsscriptie van dr. Johan Van der Eycken en een boek van dr. Jan Vaes, uitgegeven bij het Davidsfonds. (Belga)

Het graafschap Loon blijft nog steeds een nobele onbekende in de geschiedenisboeken. Nochtans behoorde het grootste deel van de huidige provincie Limburg zowat 7 eeuwen tot deze illustere, feodale eenheid. Eerst ruim drie eeuwen als 'autonoom' graafschap, daarna als onderdeel van het Prinsbisdom Luik. Om dit essentieel deel van de Limburgse geschiedenis uit de vergeethoek te halen, organiseerde het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (HiSAB), samen met een uitgebreid netwerk van Limburgse erfgoedorganisaties, een druk bijgewoond colloquium. Het meer dan 1000 jaar oude graafschap werd er vanuit verschillende hoeken belicht door prominente historici. Zo vertelde dr. Jan Vaes over de prominente rol die de Graven van Loon hebben gespeeld in het Duitse Rijk, door via een slimme huwelijkspolitiek hun invloed te laten gelden. Ook de minder fraaie passages uit de geschiedenis kwamen aan bod. Historicus Stefan Lycops vertelde over de aaneenrijging van oorlogsperioden (vanaf de tweede helft van de 16de eeuw tot de 18de eeuw), waarbij het huidige Limburg werd geteisterd door een oneindige reeks van opeisingen, inkwartieringen, plunderingen tot totale vernietiging toe. Het gebied werd hierdoor de economische achterhoede in de Zuidelijke Nederlanden, waarbij de bescheiden stadjes gereduceerd werden tot kleine, agrarische marktjes. Later dit jaar verschijnen over dit onderwerp twee belangrijke publicaties: de doctoraatsscriptie van dr. Johan Van der Eycken en een boek van dr. Jan Vaes, uitgegeven bij het Davidsfonds. (Belga)