"Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Dankzij Europese financiering werken teams uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines samen en doen zij ondenkbare ontdekkingen, wat van Europa een leider van wereldklasse in onderzoek en innovatie maakt", verklaarde vicevoorzitter Jyrki Katainen. In de huidige meerjarenbegroting is ongeveer 78 miljard euro voorzien voor onderzoek en ontwikkeling. Dat wordt dus opgetrokken tot 100 miljard euro, waarvan het overgrote deel (97,6 miljard euro) naar het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europa moet gaan. Daarmee wordt geld geïnvesteerd in onderzoek naar oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, zoals kankeronderzoek, groene mobiliteit en plasticvervuiling in de oceanen. De Commissie wil daarbij ook zorgen voor een open toegang tot publicaties en gegevens die geproduceerd worden met geld van het programma. Nieuw is de oprichting van een Europese Innovatieraad, die de Europese Unie moet helpen om het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van baanbrekende technologie. Het idee bestaat erin een one-stop shop op te richten, waar start-ups ondersteund worden bij de uitwerking van ideeën en de meest veelbelovende technologieën van het lab naar de markt worden gebracht. De Commissie maakt zich sterk dat de Europese investeringen in onderzoek en innovatie in de periode van 2021 tot 2027 tot 100.000 nieuwe banen kunnen opleveren. Ook het economisch rendement op langere termijn staat volgens de Commissie als een paal boven water. Ze meent dat elke euro die gespendeerd wordt in het kader van haar onderzoeksprogramma over 25 jaar 11 euro kan opleveren voor het bruto binnenlands product. (Belga)

"Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Dankzij Europese financiering werken teams uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines samen en doen zij ondenkbare ontdekkingen, wat van Europa een leider van wereldklasse in onderzoek en innovatie maakt", verklaarde vicevoorzitter Jyrki Katainen. In de huidige meerjarenbegroting is ongeveer 78 miljard euro voorzien voor onderzoek en ontwikkeling. Dat wordt dus opgetrokken tot 100 miljard euro, waarvan het overgrote deel (97,6 miljard euro) naar het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europa moet gaan. Daarmee wordt geld geïnvesteerd in onderzoek naar oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen, zoals kankeronderzoek, groene mobiliteit en plasticvervuiling in de oceanen. De Commissie wil daarbij ook zorgen voor een open toegang tot publicaties en gegevens die geproduceerd worden met geld van het programma. Nieuw is de oprichting van een Europese Innovatieraad, die de Europese Unie moet helpen om het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van baanbrekende technologie. Het idee bestaat erin een one-stop shop op te richten, waar start-ups ondersteund worden bij de uitwerking van ideeën en de meest veelbelovende technologieën van het lab naar de markt worden gebracht. De Commissie maakt zich sterk dat de Europese investeringen in onderzoek en innovatie in de periode van 2021 tot 2027 tot 100.000 nieuwe banen kunnen opleveren. Ook het economisch rendement op langere termijn staat volgens de Commissie als een paal boven water. Ze meent dat elke euro die gespendeerd wordt in het kader van haar onderzoeksprogramma over 25 jaar 11 euro kan opleveren voor het bruto binnenlands product. (Belga)