1. Schenk klare wijn over wapenexport: de wapenuitvoer en -doorvoer naar landen die betrokken zijn bij het catastrofale conflict in Jemen, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, moet stoppen. De gewesten en het federale niveau kunnen hierover veel beter samenwerken.

2. Stel een permanente en onafhankelijke commissie samen die het beleid en de praktijk rond uitzetting en terugkeer van mensen zonder geldige verblijfstitel in de gaten houdt zodat het in lijn is en blijft met de mensenrechtenverplichtingen van ons land.

3. Besef dat veiligheid en mensenrechten hand in hand gaan. Wees bijvoorbeeld heel zorgvuldig met het bijhouden van gegevens over 'radicalisering' in databanken: zorg dat dataverzameling wettelijk, noodzakelijk en proportioneel is.

4. Het belang van het kind moet centraal staan bij beslissingen over kinderen van Belgen in Syrië en Irak. Haal ze terug uit de kampen daar.

10 to-do's voor de mensenrechten voor onze regeringen in 2020.

5. Het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzaam protest is essentieel voor een gezonde samenleving. Spreek je uit voor elkeen die wereldwijd met repressie van die rechten te maken heeft, ook al spelen er economische belangen. En garandeer die rechten ook in eigen land, ook al kleurt dat protest soms buiten de lijntjes. Want ook vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid wordt door het recht op manifesteren beschermd.

6. Doe meer om onmenselijke toestanden in de Belgische gevangenissen tegen te gaan. Exploreer bijvoorbeeld volop de mogelijkheden van kleinschalige detentie zoals in transitiehuizen.

7. Voer de strijd tegen seksueel geweld op. Geef die strijd een centrale plaats in het veiligheidsbeleid, zorg voor voldoende en stabiel budget om gepaste en duurzame maatregelen te nemen, en breid het aantal zorgcentra voor slachtoffers verder uit.

8. Maak 'due diligence' rond mensenrechten, de plicht voor bedrijven om na te gaan wat hun mensenrechtenimpact is, wettelijk bindend in ons land. Elk bedrijf zou ervoor moeten waken geen mensenrechtenschendingen in de hand te werken. Zowel in België als in het buitenland, en zowel in de eigen activiteiten als in de toeleveringsketen.

9. Maak van het tweede en laatste jaar van het Belgische zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een echt mensenrechtenjaar. Toon dat internationale samenwerking in ieders belang is en schuif mensenrechten in elk dossier naar boven op de agenda.

10. Maak iets moois van het in 2019 opgerichte Belgische mensenrechteninstituut: laat het snel en sterk uit de startblokken schieten met voldoende mensen en middelen. En maak meteen werk van de akkoorden om het een inter-federaal mandaat te geven.

We kunnen er zo makkelijk nog eens minstens 10 punten aan toe te voegen: help etnisch profileren door de politie de wereld uit, respecteer het recht op huisvesting van iedereen, werk een omvattend systeem voor steun aan terreurslachtoffers uit, sluit geen kinderen op voor migratiedoeleinden...

Of de volgende federale regering nu een paars-gele, Vivaldi- of Regenboogcoalitie wordt, mensenrechten kunnen en moeten expliciet mee de ruggengraat vormen van het beleid. Deze tien voornemens zetten alvast de toon en horen op de nieuwjaarsreceptie van elke politieke partij.

1. Schenk klare wijn over wapenexport: de wapenuitvoer en -doorvoer naar landen die betrokken zijn bij het catastrofale conflict in Jemen, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, moet stoppen. De gewesten en het federale niveau kunnen hierover veel beter samenwerken. 2. Stel een permanente en onafhankelijke commissie samen die het beleid en de praktijk rond uitzetting en terugkeer van mensen zonder geldige verblijfstitel in de gaten houdt zodat het in lijn is en blijft met de mensenrechtenverplichtingen van ons land.3. Besef dat veiligheid en mensenrechten hand in hand gaan. Wees bijvoorbeeld heel zorgvuldig met het bijhouden van gegevens over 'radicalisering' in databanken: zorg dat dataverzameling wettelijk, noodzakelijk en proportioneel is.4. Het belang van het kind moet centraal staan bij beslissingen over kinderen van Belgen in Syrië en Irak. Haal ze terug uit de kampen daar.5. Het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzaam protest is essentieel voor een gezonde samenleving. Spreek je uit voor elkeen die wereldwijd met repressie van die rechten te maken heeft, ook al spelen er economische belangen. En garandeer die rechten ook in eigen land, ook al kleurt dat protest soms buiten de lijntjes. Want ook vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid wordt door het recht op manifesteren beschermd. 6. Doe meer om onmenselijke toestanden in de Belgische gevangenissen tegen te gaan. Exploreer bijvoorbeeld volop de mogelijkheden van kleinschalige detentie zoals in transitiehuizen. 7. Voer de strijd tegen seksueel geweld op. Geef die strijd een centrale plaats in het veiligheidsbeleid, zorg voor voldoende en stabiel budget om gepaste en duurzame maatregelen te nemen, en breid het aantal zorgcentra voor slachtoffers verder uit. 8. Maak 'due diligence' rond mensenrechten, de plicht voor bedrijven om na te gaan wat hun mensenrechtenimpact is, wettelijk bindend in ons land. Elk bedrijf zou ervoor moeten waken geen mensenrechtenschendingen in de hand te werken. Zowel in België als in het buitenland, en zowel in de eigen activiteiten als in de toeleveringsketen.9. Maak van het tweede en laatste jaar van het Belgische zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een echt mensenrechtenjaar. Toon dat internationale samenwerking in ieders belang is en schuif mensenrechten in elk dossier naar boven op de agenda.10. Maak iets moois van het in 2019 opgerichte Belgische mensenrechteninstituut: laat het snel en sterk uit de startblokken schieten met voldoende mensen en middelen. En maak meteen werk van de akkoorden om het een inter-federaal mandaat te geven.We kunnen er zo makkelijk nog eens minstens 10 punten aan toe te voegen: help etnisch profileren door de politie de wereld uit, respecteer het recht op huisvesting van iedereen, werk een omvattend systeem voor steun aan terreurslachtoffers uit, sluit geen kinderen op voor migratiedoeleinden... Of de volgende federale regering nu een paars-gele, Vivaldi- of Regenboogcoalitie wordt, mensenrechten kunnen en moeten expliciet mee de ruggengraat vormen van het beleid. Deze tien voornemens zetten alvast de toon en horen op de nieuwjaarsreceptie van elke politieke partij.