Die cijfers staan te lezen in de Armoedebarometer 2011. De levensomstandigheden van mensen in armoede zijn schrijnender geworden. De levenskost blijft stijgen en de financiële druk op gezinnen blijft toenemen. Waar mensen moeten leven van een uitkering of van één inkomen, wordt de situatie onhoudbaar.

Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van twaalf organisaties en sociale bewegingen, volgt jaarlijks de ontwikkeling op van zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs, samenleven. Die meten of Vlaanderen er effectief in slaagt de armoede terug te dringen. In de derde actualisering werd voor de eerste keer de kinderarmoede gemeten.

Harde cijfers

De cijfers zijn hard: 10,1 procent van de Vlaamse bevolking heeft een inkomen onder de armoedegrens. 18,6 procent van de kinderen leeft in een huishouden dat het moeilijk heeft om rond te komen, 6 procent van de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde arbeid. 25,4 procent van de kinderen woont in een woning waar men niet beschikt over bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water.

Als het op onderwijs aankomt, blijkt 13,4 procent van de 15-jarigen laaggeletterd te zijn. De barometer gezondheid geeft aan dat slechts 20 procent van het gestelde doel is bereikt. De andere domeinen scoren nog lager: arbeid (15 procent), inkomen (11 procent), wonen (5 procent), onderwijs (5 procent) en samenleven (1,5 procent).

Armoedebestrijding

Het platform eist dat armoedebestrijding echt een topprioriteit wordt. Zo dient de nieuwe federale regering de minimumuitkeringen minstens tot boven de Europese armoedegrens op te trekken. Decenniumdoelen 2017 pleit verder voor een werkgelegenheidsbeleid gericht op kwalitatieve en duurzame banen, voor een huurprijsregeling en een verbeterd aanbod van kwalitatief goede en betaalbare woningen. (Belga/INM)

Die cijfers staan te lezen in de Armoedebarometer 2011. De levensomstandigheden van mensen in armoede zijn schrijnender geworden. De levenskost blijft stijgen en de financiële druk op gezinnen blijft toenemen. Waar mensen moeten leven van een uitkering of van één inkomen, wordt de situatie onhoudbaar. Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van twaalf organisaties en sociale bewegingen, volgt jaarlijks de ontwikkeling op van zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs, samenleven. Die meten of Vlaanderen er effectief in slaagt de armoede terug te dringen. In de derde actualisering werd voor de eerste keer de kinderarmoede gemeten. Harde cijfers De cijfers zijn hard: 10,1 procent van de Vlaamse bevolking heeft een inkomen onder de armoedegrens. 18,6 procent van de kinderen leeft in een huishouden dat het moeilijk heeft om rond te komen, 6 procent van de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde arbeid. 25,4 procent van de kinderen woont in een woning waar men niet beschikt over bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water. Als het op onderwijs aankomt, blijkt 13,4 procent van de 15-jarigen laaggeletterd te zijn. De barometer gezondheid geeft aan dat slechts 20 procent van het gestelde doel is bereikt. De andere domeinen scoren nog lager: arbeid (15 procent), inkomen (11 procent), wonen (5 procent), onderwijs (5 procent) en samenleven (1,5 procent). Armoedebestrijding Het platform eist dat armoedebestrijding echt een topprioriteit wordt. Zo dient de nieuwe federale regering de minimumuitkeringen minstens tot boven de Europese armoedegrens op te trekken. Decenniumdoelen 2017 pleit verder voor een werkgelegenheidsbeleid gericht op kwalitatieve en duurzame banen, voor een huurprijsregeling en een verbeterd aanbod van kwalitatief goede en betaalbare woningen. (Belga/INM)