In de jaarlijkse 21 juli- en kersttoespraken van de koning kwamen zijn stokpaardjes aan bod - het belang van solidariteit en het gezin, en het gevaar van racisme, geweld en een in zichzelf gekeerd bestaan. Niet zelden toon Albert zich een breedsprakige vorst. Een bloemlezing. 'Het collectief egoïsme neemt zowat overal ter wereld verontrustende vormen aan; laat ons tonen dat vrouwen en mannen die tot verschillende culturen behoren, in eenzelfde land harmonisch kunnen samenleven. Er is geen mooier hulde aan Koning Boudewijn denkbaar'. (9 augustus 1993, Albert II is de nieuwe koning van België)

'Naast het beeld van de verdwenen kinderen herinneren wij ons echter ook de grote witte mars die door hun families werd georganiseerd op 20 oktober. De ganse wereld was onder de indruk van haar omvang en haar waardigheid. Die mars is hoopgevend. Zij spoort eenieder ertoe aan zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een oplossing te zoeken voor de veelvuldige maatschappelijke problemen.' (kerstboodschap 1996)

'Het gezin is de kern van onze samenleving. (...) Kinderen moeten liefde ervaren om evenwichtig op te groeien en op hun beurt bron van liefde te worden.' (kersttoespraak 1994)

'Ik zal daar blijven aan herinneren: welbegrepen verscheidenheid, dat is de toekomst voor ons land. Daarentegen, die verscheidenheid verabsoluteren, zou ons allen, niet alleen op menselijk en cultureel vlak verarmen, zij zou ook onze levensstandaard, op termijn aanzienlijk inkrimpen.' (kerstboodschap 1998)

Opgewekt humeur deed de volksfeesten rond 21 juli schitteren. Wie herinnert zich niet het feest 'België danst', dat gelijktijdig in een tiental steden van het land werd georganiseerd. De Koningin en ikzelf hebben er, op de Grote Markt van Iper, met plezier aan deelgenomen. Het gebeurt nog wel eens dat ik het deuntje neurie Ik hou van u, je t'aime, tu sais'. (kerstboodschap 2005)

'Onze gemediatiseerde wereld zet er ons maar al te dikwijls toe aan om geluk gelijk te stellen met succes. Men is blijkbaar vergeten dat het verrichten van ons dagdagelijks werk, in volle eenvoud en hulpvaardigheid, bron kan zijn van echte vreugde. (kerstboodschap 1995)

'Na de aanslagen van 11 september kwam een brede internationale coalitie tegen het terrorisme tot stand. Wij hopen dat deze solidariteit zich zal voortzetten om nog efficiënter al die andere bedreigingen en het onrecht in de wereld te bekampen. Ik denk in het bijzonder aan de dramatische toestand in het Midden-Oosten. Het is een broeinest waar haat en geweld weeldering kunnen gedijen.' (kerstboodschap 2001)

'De scheiding der geesten is geen fataliteit. Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving.' (toespraak 21 juli 2008)

'In België is de keuze voor federalisme, dat iedere vorm van openlijk of verkapt separatisme verwerpt, niet ingegeven door een bepaald conservatisme. Eerbied voor de eigen identiteit sluit immers niet uit dat wij terdege zouden inzien waarom wij ons federaal model moeten beschermen en zelfs moeten verstevigen. (toespraak 21 juli 1996)

'Op de vraag: "Moet België, volgens U, één blijven" heeft 87 procent bevestigend geantwoord en dat percentage was vrijwel hetzelfde in onze drie gewesten. Alhoewel 13 procent het tegenovergestelde denkt, en dat soms luidruchtig te kennen geeft, mag men toch niet vergeten dat de overgrote meerderheid van onze bevolking de eenheid aankleeft.' (toespraak 21 juli 2005)

'De crisis is grotendeels toe te schrijven aan het gebrek aan ethiek. In de financiële sector zijn talrijke verantwoordelijken onder druk van de markten bezweken om op korte termijn almaar grotere winstmarges te verwezenlijken, meestal onrealistisch, en zonder verband met de reëele economie.' (toespraak 21 juli 2009)

In de jaarlijkse 21 juli- en kersttoespraken van de koning kwamen zijn stokpaardjes aan bod - het belang van solidariteit en het gezin, en het gevaar van racisme, geweld en een in zichzelf gekeerd bestaan. Niet zelden toon Albert zich een breedsprakige vorst. Een bloemlezing. 'Het collectief egoïsme neemt zowat overal ter wereld verontrustende vormen aan; laat ons tonen dat vrouwen en mannen die tot verschillende culturen behoren, in eenzelfde land harmonisch kunnen samenleven. Er is geen mooier hulde aan Koning Boudewijn denkbaar'. (9 augustus 1993, Albert II is de nieuwe koning van België) 'Naast het beeld van de verdwenen kinderen herinneren wij ons echter ook de grote witte mars die door hun families werd georganiseerd op 20 oktober. De ganse wereld was onder de indruk van haar omvang en haar waardigheid. Die mars is hoopgevend. Zij spoort eenieder ertoe aan zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een oplossing te zoeken voor de veelvuldige maatschappelijke problemen.' (kerstboodschap 1996) 'Het gezin is de kern van onze samenleving. (...) Kinderen moeten liefde ervaren om evenwichtig op te groeien en op hun beurt bron van liefde te worden.' (kersttoespraak 1994) 'Ik zal daar blijven aan herinneren: welbegrepen verscheidenheid, dat is de toekomst voor ons land. Daarentegen, die verscheidenheid verabsoluteren, zou ons allen, niet alleen op menselijk en cultureel vlak verarmen, zij zou ook onze levensstandaard, op termijn aanzienlijk inkrimpen.' (kerstboodschap 1998) Opgewekt humeur deed de volksfeesten rond 21 juli schitteren. Wie herinnert zich niet het feest 'België danst', dat gelijktijdig in een tiental steden van het land werd georganiseerd. De Koningin en ikzelf hebben er, op de Grote Markt van Iper, met plezier aan deelgenomen. Het gebeurt nog wel eens dat ik het deuntje neurie Ik hou van u, je t'aime, tu sais'. (kerstboodschap 2005) 'Onze gemediatiseerde wereld zet er ons maar al te dikwijls toe aan om geluk gelijk te stellen met succes. Men is blijkbaar vergeten dat het verrichten van ons dagdagelijks werk, in volle eenvoud en hulpvaardigheid, bron kan zijn van echte vreugde. (kerstboodschap 1995) 'Na de aanslagen van 11 september kwam een brede internationale coalitie tegen het terrorisme tot stand. Wij hopen dat deze solidariteit zich zal voortzetten om nog efficiënter al die andere bedreigingen en het onrecht in de wereld te bekampen. Ik denk in het bijzonder aan de dramatische toestand in het Midden-Oosten. Het is een broeinest waar haat en geweld weeldering kunnen gedijen.' (kerstboodschap 2001) 'De scheiding der geesten is geen fataliteit. Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving.' (toespraak 21 juli 2008) 'In België is de keuze voor federalisme, dat iedere vorm van openlijk of verkapt separatisme verwerpt, niet ingegeven door een bepaald conservatisme. Eerbied voor de eigen identiteit sluit immers niet uit dat wij terdege zouden inzien waarom wij ons federaal model moeten beschermen en zelfs moeten verstevigen. (toespraak 21 juli 1996) 'Op de vraag: "Moet België, volgens U, één blijven" heeft 87 procent bevestigend geantwoord en dat percentage was vrijwel hetzelfde in onze drie gewesten. Alhoewel 13 procent het tegenovergestelde denkt, en dat soms luidruchtig te kennen geeft, mag men toch niet vergeten dat de overgrote meerderheid van onze bevolking de eenheid aankleeft.' (toespraak 21 juli 2005) 'De crisis is grotendeels toe te schrijven aan het gebrek aan ethiek. In de financiële sector zijn talrijke verantwoordelijken onder druk van de markten bezweken om op korte termijn almaar grotere winstmarges te verwezenlijken, meestal onrealistisch, en zonder verband met de reëele economie.' (toespraak 21 juli 2009)