1. Voorlopig rijbewijs wordt duurder

Wie zijn voorlopig rijbewijs gaat afhalen, betaalt daar vanaf 1 oktober minstens 20 euro voor. Tot dan is dat nog 9 euro. De kandidaat-bestuurder krijgt in ruil wel een voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat, en dus niet langer op papier, net zoals dat voor het klassieke rijbewijs al het geval is.

Verliest de bestuurder zijn rijbewijs, dan moet hij een nieuw aanvragen. Een duplicaat wordt niet meer afgeleverd. Bovenop deze algemene kosten mogen de gemeentebesturen nog een eigen toeslag aanrekenen.

2. Snelrechtbanken kunnen van start

Vanaf oktober kunnen de snelrechtbanken van start gaan. Deze rechtbanken moeten kleine misdrijven behandelen waarvan de dader de feiten bekend heeft of op heterdaad betrapt is. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstallen, verboden wapendracht en vechtpartijen.

Eind augustus werd de aanstelling van 11 nieuwe snelrechters in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In de daaropvolgende weken konden deze snelrechters zich installeren, waardoor vanaf oktober de eerste snelrechtzittingen kunnen worden georganiseerd. In Brussel en Antwerpen werden op eigen initiatief al snelrechtzittingen georganiseerd.

3. Nieuwe maatregel tegen fraude in de horeca

Op 1 oktober gaat een nieuwe maatregel in die volgens staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) de horeca "rendabeler en witter" moet maken. Dan treedt een nieuw statuut voor gelegenheidsarbeid in werking, dat het voor werkgevers in die sector mogelijk maakt "makkelijker én goedkoper" personeel in te zetten voor korte periodes. "Voor de uitbater dalen de loonlasten met goed 30 procent, terwijl het netto-inkomen van de gelegenheidsarbeider stijgt", klinkt het op het kabinet van Crombez. "Dat verschil kan oplopen tot 50 procent."

Onder gelegenheidsarbeiders worden zowel loontrekkenden verstaan die extra uren kloppen, als gepensioneerden of uitzendkrachten. In het huidige systeem is het nog zo dat de sociale bijdrage wordt berekend op basis van een forfaitair loon voor 5 of 11 uur werken. "In de plaats daarvan gebeurt de berekening vanaf 1 oktober op basis van een forfaitair uurloon van 7,5 euro, of een forfaitair dagloon van 45 euro. Dat betekent dat een werknemer die op piekuren maar twee uur komt helpen, vanaf dan niet langer voor minstens vijf uur moet worden ingeschreven en betaald, maar voor de twee gewerkte uren." Op het kabinet-Crombez voegen ze daaraan toe dat inkomsten uit gelegenheidsarbeid niet bij andere inkomsten geteld zullen worden

4. Getrouwheidspremies elk kwartaal uitbetaald

De Belgische banken betalen vanaf 1 oktober elk kwartaal getrouwheidspremies uit. Dat bevestigt Febelfin. De banken zijn goed een jaar bezig geweest met de technische implementatie van die wijziging. De federale regering bereikte al in juli vorig jaar een hervorming van de spaarboekjes.

Spaarders hebben recht op de premie zodra het geld een jaar op een spaarboekje staat. In het vorige systeem moesten spaarders echter tot het eind van het jaar wachten om die premie te verwerven, zelfs als ze de getrouwheidspremie bijvoorbeeld al in maart verwierven. Consumenten verwerven de getrouwheidspremie voortaan zodra het geld een jaar op de rekening staat.

5. Regels voor helikopters worden strenger

De regels voor het opstijgen en landen buiten luchtvaartterreinen voor helikopters worden vanaf 1 oktober heel wat strenger. Het directoraat-generaal Luchtvaart, onderdeel van de FOD Mobiliteit, hoopt zo de geluidshinder binnen de perken te houden. "Landen en opstijgen in bebouwde omgevingen lokt vaak wrevel uit bij de bewoners", klinkt het daar.

De nieuwe regels gelden natuurlijk niet voor helikopters die deelnemen aan reddingsacties. Met de nieuwe regelgeving is het voortaan verboden 's nachts te landen of op te stijgen buiten een luchtvaartterrein. Op een privéterrein landen is wel nog toegestaan, maar piloten zullen zich aan strenge regels moeten houden. Zo zullen ze voortaan verder van woningen moeten blijven, en zullen ze per maand nog maximaal vier keer mogen landen en vier keer mogen opstijgen, met een maximum van twee keer per week. Als ze toch vaker willen landen kunnen ze een aanvraag doen voor de oprichting van een permanente helihaven.

6. Indra Dewitte ruilt VRT in voor Het Belang van Limburg

Journaliste Indra Dewitte, die tot en met vorig seizoen De zevende dag presenteerde, verhuist naar de redactie van Het Belang van Limburg. Daar wordt ze op 1 oktober adjunct-hoofdredacteur. Dewitte was sinds 2000 aan de slag voor de VRT. Ze begon haar carrière bij het reportagemagazine Koppen, en maakte in 2003 de overstap naar TerZake. Sinds 2007 presenteerde ze De zevende dag. Dewitte werd vervangen door Ihsane Chioua Lekhli.

Begin juni trok Dewittes VRT-collega Lisbeth Imbo al naar een krantenredactie. Zij is adjunct-hoofdredacteur bij De Morgen.

7. Anne de Paepe wordt eerste vrouwelijke rector UGent

Het vierjarige mandaat van de nieuwe Gentse rector Anne De Paepe gaat op 1 oktober van start. Zij is de eerste vrouwelijke rector aan de UGent. Freddy Mortier wordt vicerector. De Paepe werd in 1980 doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde en in 1987 doctor in de Biomedische Wetenschappen. Vicerector Mortier doctoreerde in 1986 in de Wijsbegeerte. Mortier was bij de rectorverkiezing in mei als favoriet naar voren geschoven, maar werd uiteindelijk vicerector. Het kiescollege, dat bestaat uit 590 leden van de faculteitsraden, had voor de functies van rector en vicerector een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voorgesteld aan de raad van bestuur. De Paepe en Mortier werden voorgedragen voor de beide functies.

De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis in Gent. De 55-jarige Mortier is verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en was daar van 2004 tot 2012 decaan.

8. Apothekers vergoed voor begeleidingsgesprekken astmapatiënten

Apothekers zullen vanaf 1 oktober vergoed worden voor begeleidingsgesprekken met astmapatiënten die hun behandeling starten, over het gebruik van hun geneesmiddelen. Uit onderzoek van de Gentse universiteit is namelijk gebleken dat goed gestructureerde begeleidingsgesprekken de therapietrouw en de inhalatietechniek flink kunnen verbeteren. Voor de patiënt betekent de nieuwe dienst geen extra kost.

9. Regels voor individuele beroepsopleiding worden versoepeld

De regels voor de individuele beroepsopleiding (IBO) worden vanaf oktober versoepeld. Werkgevers mogen hun leerlingen dan in principe na afloop van de leertijd ook een contract van bepaalde duur aanbieden. Tot hiertoe moest de werkgever de leerling een contract van onbepaalde duur geven.

Vanaf 1 oktober mag het dus ook in sommige gevallen om een contract van bepaalde duur gaan, bijvoorbeeld als de werkgever iemand wil opleiden om hem in te zetten bij een tijdelijk project. Daarvoor is echter wel altijd het akkoord nodig van de VDAB. Een IBO biedt een onderneming die geen geschikte kandidaten vindt op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zelf een werkzoekende op te leiden. Tijdens de opleidingsperiode behoudt de betrokkene zijn uitkering.

10. Bejaarden verboden in Hasselts studentenrestaurant

Vanaf 1 oktober verzoekt het studentenrestaurant Het Gerecht mensen die niet verboden zijn aan de Universiteit Hasselt vriendelijk om elders te gaan eten. Studenten vinden vaak geen plaats in het restaurant in de oude gevangenis omdat teveel andere mensen - veelal senioren - er komen eten. (Belga/EE)

1. Voorlopig rijbewijs wordt duurderWie zijn voorlopig rijbewijs gaat afhalen, betaalt daar vanaf 1 oktober minstens 20 euro voor. Tot dan is dat nog 9 euro. De kandidaat-bestuurder krijgt in ruil wel een voorlopig rijbewijs in bankkaartformaat, en dus niet langer op papier, net zoals dat voor het klassieke rijbewijs al het geval is. Verliest de bestuurder zijn rijbewijs, dan moet hij een nieuw aanvragen. Een duplicaat wordt niet meer afgeleverd. Bovenop deze algemene kosten mogen de gemeentebesturen nog een eigen toeslag aanrekenen. 2. Snelrechtbanken kunnen van startVanaf oktober kunnen de snelrechtbanken van start gaan. Deze rechtbanken moeten kleine misdrijven behandelen waarvan de dader de feiten bekend heeft of op heterdaad betrapt is. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstallen, verboden wapendracht en vechtpartijen. Eind augustus werd de aanstelling van 11 nieuwe snelrechters in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In de daaropvolgende weken konden deze snelrechters zich installeren, waardoor vanaf oktober de eerste snelrechtzittingen kunnen worden georganiseerd. In Brussel en Antwerpen werden op eigen initiatief al snelrechtzittingen georganiseerd. 3. Nieuwe maatregel tegen fraude in de horeca Op 1 oktober gaat een nieuwe maatregel in die volgens staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) de horeca "rendabeler en witter" moet maken. Dan treedt een nieuw statuut voor gelegenheidsarbeid in werking, dat het voor werkgevers in die sector mogelijk maakt "makkelijker én goedkoper" personeel in te zetten voor korte periodes. "Voor de uitbater dalen de loonlasten met goed 30 procent, terwijl het netto-inkomen van de gelegenheidsarbeider stijgt", klinkt het op het kabinet van Crombez. "Dat verschil kan oplopen tot 50 procent." Onder gelegenheidsarbeiders worden zowel loontrekkenden verstaan die extra uren kloppen, als gepensioneerden of uitzendkrachten. In het huidige systeem is het nog zo dat de sociale bijdrage wordt berekend op basis van een forfaitair loon voor 5 of 11 uur werken. "In de plaats daarvan gebeurt de berekening vanaf 1 oktober op basis van een forfaitair uurloon van 7,5 euro, of een forfaitair dagloon van 45 euro. Dat betekent dat een werknemer die op piekuren maar twee uur komt helpen, vanaf dan niet langer voor minstens vijf uur moet worden ingeschreven en betaald, maar voor de twee gewerkte uren." Op het kabinet-Crombez voegen ze daaraan toe dat inkomsten uit gelegenheidsarbeid niet bij andere inkomsten geteld zullen worden4. Getrouwheidspremies elk kwartaal uitbetaaldDe Belgische banken betalen vanaf 1 oktober elk kwartaal getrouwheidspremies uit. Dat bevestigt Febelfin. De banken zijn goed een jaar bezig geweest met de technische implementatie van die wijziging. De federale regering bereikte al in juli vorig jaar een hervorming van de spaarboekjes. Spaarders hebben recht op de premie zodra het geld een jaar op een spaarboekje staat. In het vorige systeem moesten spaarders echter tot het eind van het jaar wachten om die premie te verwerven, zelfs als ze de getrouwheidspremie bijvoorbeeld al in maart verwierven. Consumenten verwerven de getrouwheidspremie voortaan zodra het geld een jaar op de rekening staat.5. Regels voor helikopters worden strengerDe regels voor het opstijgen en landen buiten luchtvaartterreinen voor helikopters worden vanaf 1 oktober heel wat strenger. Het directoraat-generaal Luchtvaart, onderdeel van de FOD Mobiliteit, hoopt zo de geluidshinder binnen de perken te houden. "Landen en opstijgen in bebouwde omgevingen lokt vaak wrevel uit bij de bewoners", klinkt het daar. De nieuwe regels gelden natuurlijk niet voor helikopters die deelnemen aan reddingsacties. Met de nieuwe regelgeving is het voortaan verboden 's nachts te landen of op te stijgen buiten een luchtvaartterrein. Op een privéterrein landen is wel nog toegestaan, maar piloten zullen zich aan strenge regels moeten houden. Zo zullen ze voortaan verder van woningen moeten blijven, en zullen ze per maand nog maximaal vier keer mogen landen en vier keer mogen opstijgen, met een maximum van twee keer per week. Als ze toch vaker willen landen kunnen ze een aanvraag doen voor de oprichting van een permanente helihaven. 6. Indra Dewitte ruilt VRT in voor Het Belang van LimburgJournaliste Indra Dewitte, die tot en met vorig seizoen De zevende dag presenteerde, verhuist naar de redactie van Het Belang van Limburg. Daar wordt ze op 1 oktober adjunct-hoofdredacteur. Dewitte was sinds 2000 aan de slag voor de VRT. Ze begon haar carrière bij het reportagemagazine Koppen, en maakte in 2003 de overstap naar TerZake. Sinds 2007 presenteerde ze De zevende dag. Dewitte werd vervangen door Ihsane Chioua Lekhli. Begin juni trok Dewittes VRT-collega Lisbeth Imbo al naar een krantenredactie. Zij is adjunct-hoofdredacteur bij De Morgen.7. Anne de Paepe wordt eerste vrouwelijke rector UGentHet vierjarige mandaat van de nieuwe Gentse rector Anne De Paepe gaat op 1 oktober van start. Zij is de eerste vrouwelijke rector aan de UGent. Freddy Mortier wordt vicerector. De Paepe werd in 1980 doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde en in 1987 doctor in de Biomedische Wetenschappen. Vicerector Mortier doctoreerde in 1986 in de Wijsbegeerte. Mortier was bij de rectorverkiezing in mei als favoriet naar voren geschoven, maar werd uiteindelijk vicerector. Het kiescollege, dat bestaat uit 590 leden van de faculteitsraden, had voor de functies van rector en vicerector een mannelijke en vrouwelijke kandidaat voorgesteld aan de raad van bestuur. De Paepe en Mortier werden voorgedragen voor de beide functies. De 57-jarige Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis in Gent. De 55-jarige Mortier is verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, en was daar van 2004 tot 2012 decaan.8. Apothekers vergoed voor begeleidingsgesprekken astmapatiëntenApothekers zullen vanaf 1 oktober vergoed worden voor begeleidingsgesprekken met astmapatiënten die hun behandeling starten, over het gebruik van hun geneesmiddelen. Uit onderzoek van de Gentse universiteit is namelijk gebleken dat goed gestructureerde begeleidingsgesprekken de therapietrouw en de inhalatietechniek flink kunnen verbeteren. Voor de patiënt betekent de nieuwe dienst geen extra kost. 9. Regels voor individuele beroepsopleiding worden versoepeldDe regels voor de individuele beroepsopleiding (IBO) worden vanaf oktober versoepeld. Werkgevers mogen hun leerlingen dan in principe na afloop van de leertijd ook een contract van bepaalde duur aanbieden. Tot hiertoe moest de werkgever de leerling een contract van onbepaalde duur geven. Vanaf 1 oktober mag het dus ook in sommige gevallen om een contract van bepaalde duur gaan, bijvoorbeeld als de werkgever iemand wil opleiden om hem in te zetten bij een tijdelijk project. Daarvoor is echter wel altijd het akkoord nodig van de VDAB. Een IBO biedt een onderneming die geen geschikte kandidaten vindt op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zelf een werkzoekende op te leiden. Tijdens de opleidingsperiode behoudt de betrokkene zijn uitkering. 10. Bejaarden verboden in Hasselts studentenrestaurantVanaf 1 oktober verzoekt het studentenrestaurant Het Gerecht mensen die niet verboden zijn aan de Universiteit Hasselt vriendelijk om elders te gaan eten. Studenten vinden vaak geen plaats in het restaurant in de oude gevangenis omdat teveel andere mensen - veelal senioren - er komen eten. (Belga/EE)