Het gaat om ruim 177.000 zaken bij de correctionele parketten (volwassenen dus), 21.805 zaken bij de jeugdparketten en 1.455 zaken bij de arbeidsauditoraten. Er was een piek van meer dan 48.000 betrapte verdachten in april vorig jaar. Daarna was er een daling tot eind juli, om vervolgens weer te stijgen. De stijging loopt parallel met de verstrenging van de maatregelen om de tweede coronagolf in te dijken. Een tweede piek volgde in januari, met meer dan 22.000 opgemaakte dossiers. Bij 62 procent (109.784 verdachten) van de zaken bij het parket werd een minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels al iets meer dan de helft (54 procent) over tot betaling. In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals niet-vervolging op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Voor bijna 30.000 verdachten (ongeveer 16 procent) werd de zaak zonder gevolg geklasseerd, voornamelijk wegens onvoldoende bewijzen of als er geen sprake was van een misdrijf. In slechts 2 procent van alle correctionele corona-zaken is er sprake van seponering. In totaal werden het voorbije coronajaar ook al 20.572 mensen gedagvaard voor corona-inbreuken. Daarvan kregen er al 12.888 een eerste vonnis te horen. (Belga)

Het gaat om ruim 177.000 zaken bij de correctionele parketten (volwassenen dus), 21.805 zaken bij de jeugdparketten en 1.455 zaken bij de arbeidsauditoraten. Er was een piek van meer dan 48.000 betrapte verdachten in april vorig jaar. Daarna was er een daling tot eind juli, om vervolgens weer te stijgen. De stijging loopt parallel met de verstrenging van de maatregelen om de tweede coronagolf in te dijken. Een tweede piek volgde in januari, met meer dan 22.000 opgemaakte dossiers. Bij 62 procent (109.784 verdachten) van de zaken bij het parket werd een minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels al iets meer dan de helft (54 procent) over tot betaling. In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals niet-vervolging op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Voor bijna 30.000 verdachten (ongeveer 16 procent) werd de zaak zonder gevolg geklasseerd, voornamelijk wegens onvoldoende bewijzen of als er geen sprake was van een misdrijf. In slechts 2 procent van alle correctionele corona-zaken is er sprake van seponering. In totaal werden het voorbije coronajaar ook al 20.572 mensen gedagvaard voor corona-inbreuken. Daarvan kregen er al 12.888 een eerste vonnis te horen. (Belga)