Minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) heeft klaarheid geschapen over de redenen waarom enkele duizenden nieuwkomers die de voorbije drie jaar een inburgeringscontract hebben getekend, (nog) niet aan een cursus 'maatschappelijke oriëntatie' (MO) zijn kunnen beginnen.

Op 4.703 nieuwkomers geeft een kleine 3.000 als reden 'onbeschikbaarheid' op, blijkt uit tabellen die parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) opvroeg. 'De minister verklaarde altijd dat het mensen zijn die om persoonlijke redenen wachten, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of nog geen kinderopvang hebben gevonden. Maar het gros van hen blijkt de cursus simpelweg niet te kunnen combineren met de lessen Nederlands (1.039) of met hun job (827)', zegt Kherbache, die pleit voor een 'flexibeler aanbod'.

Homans vindt dat Kherbaches conclusies 'onmogelijk zijn af te leiden uit de cijfers'. 'Het agentschap probeert zo veel mogelijk een (gratis) aanbod op maat van de inburgeraar aan te bieden - 's avonds, in het weekend, rekening houdend met de scholingsgraad, de afstand, enzovoort. Maar wij verwachten uiteraard ook een inspanning van de inburgeraars zelf.'

Minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) heeft klaarheid geschapen over de redenen waarom enkele duizenden nieuwkomers die de voorbije drie jaar een inburgeringscontract hebben getekend, (nog) niet aan een cursus 'maatschappelijke oriëntatie' (MO) zijn kunnen beginnen. Op 4.703 nieuwkomers geeft een kleine 3.000 als reden 'onbeschikbaarheid' op, blijkt uit tabellen die parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) opvroeg. 'De minister verklaarde altijd dat het mensen zijn die om persoonlijke redenen wachten, omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of nog geen kinderopvang hebben gevonden. Maar het gros van hen blijkt de cursus simpelweg niet te kunnen combineren met de lessen Nederlands (1.039) of met hun job (827)', zegt Kherbache, die pleit voor een 'flexibeler aanbod'. Homans vindt dat Kherbaches conclusies 'onmogelijk zijn af te leiden uit de cijfers'. 'Het agentschap probeert zo veel mogelijk een (gratis) aanbod op maat van de inburgeraar aan te bieden - 's avonds, in het weekend, rekening houdend met de scholingsgraad, de afstand, enzovoort. Maar wij verwachten uiteraard ook een inspanning van de inburgeraars zelf.'