Verlinden lanceert half november een oproep om projecten in te dienen. Steden en gemeenten krijgen drie maanden tijd om voorstellen uit te werken. Minstens twee steden en/of gemeenten moeten samenwerken aan een project, dat een bereik van minstens 15.000 huishoudens moet hebben. Bij het project moet ook een lokaal netwerk intrafamiliaal geweld worden betrokken, zodat een multidisciplinaire aanpak en informatiedoorstroming worden gegarandeerd. Een expertencomissie, met vertegenwoordigers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD's Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de lokale politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector, zal vijftien projecten selecteren. Die ontvangen elk 100.000 euro steun, verdeeld over twee jaar. De pilootprojecten zullen als goede praktijk dienen voor andere steden en gemeenten. De projecten moeten op een laagdrempelige manier slachtoffers, getuigen of daders sensibiliseren voor de problematiek. Het uiteindelijk doel is om potentiële daders preventief te detecteren, en de drempel om aangifte te doen te verlagen voor de slachtoffers. "De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Op federaal niveau lopen verschillende initiatieven met betrekking tot dit thema, zoals de verdere uitrol van het stalkingsalarm en de opleiding van onze politiemensen", zegt Verlinden. "Dit is echter een strijd die we met alle bevoegdheidsniveaus samen moeten aangaan. De lokale besturen zijn belangrijke partners, en verdienen onze steun." (Belga)

Verlinden lanceert half november een oproep om projecten in te dienen. Steden en gemeenten krijgen drie maanden tijd om voorstellen uit te werken. Minstens twee steden en/of gemeenten moeten samenwerken aan een project, dat een bereik van minstens 15.000 huishoudens moet hebben. Bij het project moet ook een lokaal netwerk intrafamiliaal geweld worden betrokken, zodat een multidisciplinaire aanpak en informatiedoorstroming worden gegarandeerd. Een expertencomissie, met vertegenwoordigers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD's Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de lokale politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector, zal vijftien projecten selecteren. Die ontvangen elk 100.000 euro steun, verdeeld over twee jaar. De pilootprojecten zullen als goede praktijk dienen voor andere steden en gemeenten. De projecten moeten op een laagdrempelige manier slachtoffers, getuigen of daders sensibiliseren voor de problematiek. Het uiteindelijk doel is om potentiële daders preventief te detecteren, en de drempel om aangifte te doen te verlagen voor de slachtoffers. "De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Op federaal niveau lopen verschillende initiatieven met betrekking tot dit thema, zoals de verdere uitrol van het stalkingsalarm en de opleiding van onze politiemensen", zegt Verlinden. "Dit is echter een strijd die we met alle bevoegdheidsniveaus samen moeten aangaan. De lokale besturen zijn belangrijke partners, en verdienen onze steun." (Belga)