Van de 1.346 geregistreerde asielaanvragen waren er 514 (38,2 pct) meervoudige aanvragen en 69 van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De grootste groep aanvragen was afkomstig uit Afghanistan (10,3 pct van alle aanvragen), Guinee (9,1 pct), DR Congo (8,5 pct), Rusland (6 pct) en Kosovo (5,3 pct). Irak (4,9 pct), Syrië, Pakistan, Albanië en Kameroen vervolledigen de top 10 van de herkomstlanden. In april nam het Commissariaat-Generaal 1.449 asielbeslissingen, waaronder 224 beslissingen (15,5 pct) tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 153 beslissingen (10,6 pct) tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De werklast daalt gestaag de voorbije twaalf maanden. Eind april bedroeg de totale werkvoorraad van het CGVS 9.869 dossiers, de eigenlijke achterstand bedraagt 5.969 dossiers. (Belga)

Van de 1.346 geregistreerde asielaanvragen waren er 514 (38,2 pct) meervoudige aanvragen en 69 van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De grootste groep aanvragen was afkomstig uit Afghanistan (10,3 pct van alle aanvragen), Guinee (9,1 pct), DR Congo (8,5 pct), Rusland (6 pct) en Kosovo (5,3 pct). Irak (4,9 pct), Syrië, Pakistan, Albanië en Kameroen vervolledigen de top 10 van de herkomstlanden. In april nam het Commissariaat-Generaal 1.449 asielbeslissingen, waaronder 224 beslissingen (15,5 pct) tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 153 beslissingen (10,6 pct) tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De werklast daalt gestaag de voorbije twaalf maanden. Eind april bedroeg de totale werkvoorraad van het CGVS 9.869 dossiers, de eigenlijke achterstand bedraagt 5.969 dossiers. (Belga)