Vorig jaar creëerde de regering 70 bijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen. Een deel daarvan ging naar leefgroepen voor kortverblijf. Bedoeling is dat jongeren daar vijf tot maximaal veertien dagen worden opgenomen. Dat kortverblijf moet worden gecombineerd met intensieve, mobiele begeleiding. Die start tijdens het verblijf en loopt tot zes maanden na het verlaten van de instelling. "Deze aanpak vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie en met de blik op de brede context van een jongere", laten de ministers weten. "We geloven ten volle dat als we aan de slag gaan met de jongeren en hun directe omgeving en de jongeren op vlak van onderwijs, huisvesting of op de arbeidsmarkt versterken, de kans op herval daalt." Sinds de start van het kortverblijf, bedraagt het aantal zogenaamde weigeringen van jongeren die geplaatst moeten worden nog maar 11. Ondertussen zijn er zelfs geen weigeringen meer. (Belga)

Vorig jaar creëerde de regering 70 bijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen. Een deel daarvan ging naar leefgroepen voor kortverblijf. Bedoeling is dat jongeren daar vijf tot maximaal veertien dagen worden opgenomen. Dat kortverblijf moet worden gecombineerd met intensieve, mobiele begeleiding. Die start tijdens het verblijf en loopt tot zes maanden na het verlaten van de instelling. "Deze aanpak vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie en met de blik op de brede context van een jongere", laten de ministers weten. "We geloven ten volle dat als we aan de slag gaan met de jongeren en hun directe omgeving en de jongeren op vlak van onderwijs, huisvesting of op de arbeidsmarkt versterken, de kans op herval daalt." Sinds de start van het kortverblijf, bedraagt het aantal zogenaamde weigeringen van jongeren die geplaatst moeten worden nog maar 11. Ondertussen zijn er zelfs geen weigeringen meer. (Belga)