Onder leiding van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe werd vandaag een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege. "Een overkapping van de Ring kost ongeveer 1,25 miljard euro", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We gaan die factuur niet doorschuiven naar de volgende regering. De stad en de Antwerpse haven engageren zich om 250 miljoen bij te dragen. Wij engageren ons op onze beurt om de onbenutte kredieten bij het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken toe te wijzen aan een fonds voor de overkapping, zodat we nu al budget opbouwen naar de volgende regeerperiodes toe." "Dat overschot bedroeg vorig jaar 43 miljoen euro, maar het wisselt enorm van jaar tot jaar", zegt minister van Financiën Bart Tommelein. "Het gaat om projecten die zijn uitgesteld of geannuleerd. De bedragen worden nu integraal gereserveerd voor de overkapping." Ben Weyts geeft toe dat 1,25 miljard niet voldoende is om de Ring volledig te overkappen, maar het volstaat voor het eerste deel. "Een architectuurwedstrijd moet nu uitmaken welk stuk het eerst aan de beurt komt." De actiegroepen zijn bijzonder tevreden met de toezegging. "Ik vind dat heel straf", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Het gaat om geld dat naar Antwerpen komt en dus naar heel Vlaanderen, omdat kansen voor Antwerpen vertaald kunnen worden naar kansen voor Vlaanderen." (Belga)

Onder leiding van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe werd vandaag een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege. "Een overkapping van de Ring kost ongeveer 1,25 miljard euro", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We gaan die factuur niet doorschuiven naar de volgende regering. De stad en de Antwerpse haven engageren zich om 250 miljoen bij te dragen. Wij engageren ons op onze beurt om de onbenutte kredieten bij het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken toe te wijzen aan een fonds voor de overkapping, zodat we nu al budget opbouwen naar de volgende regeerperiodes toe." "Dat overschot bedroeg vorig jaar 43 miljoen euro, maar het wisselt enorm van jaar tot jaar", zegt minister van Financiën Bart Tommelein. "Het gaat om projecten die zijn uitgesteld of geannuleerd. De bedragen worden nu integraal gereserveerd voor de overkapping." Ben Weyts geeft toe dat 1,25 miljard niet voldoende is om de Ring volledig te overkappen, maar het volstaat voor het eerste deel. "Een architectuurwedstrijd moet nu uitmaken welk stuk het eerst aan de beurt komt." De actiegroepen zijn bijzonder tevreden met de toezegging. "Ik vind dat heel straf", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Het gaat om geld dat naar Antwerpen komt en dus naar heel Vlaanderen, omdat kansen voor Antwerpen vertaald kunnen worden naar kansen voor Vlaanderen." (Belga)