"Meerdere oogartsen uit verschillende ziekenhuizen contacteren ons om melding te maken van kinderen die ernstige oogschade hebben opgelopen nadat ze accidenteel alcoholgel in het oog kregen", zegt Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum. "De gels zijn zeer geconcentreerd en bevatten minstens 70 procent alcohol. Wanneer dit in het oog terechtkomt kan dit hevige pijn, irritatie tot zelfs verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In extreme gevallen is heelkundige behandeling en langdurige opvolging vereist, aldus de oogspecialisten." Sinds het begin van de coronacrisis telt het Antigifcentrum 1.225 slachtoffers voor ongevallen met handgels. "We wensen te benadrukken dat de handgels zeer zinvol zijn en we willen het gebruik ervan niet ontraden, integendeel. Maar, wees toch alert", zegt Dominique Vandijck. "In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten. Wacht vooral niet tot klachten zoals pijn en irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van onze expert en/of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie van het oog, pijn en/of eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor nazicht door een oogarts." (Belga)

"Meerdere oogartsen uit verschillende ziekenhuizen contacteren ons om melding te maken van kinderen die ernstige oogschade hebben opgelopen nadat ze accidenteel alcoholgel in het oog kregen", zegt Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum. "De gels zijn zeer geconcentreerd en bevatten minstens 70 procent alcohol. Wanneer dit in het oog terechtkomt kan dit hevige pijn, irritatie tot zelfs verminderd gezichtsvermogen veroorzaken. In extreme gevallen is heelkundige behandeling en langdurige opvolging vereist, aldus de oogspecialisten." Sinds het begin van de coronacrisis telt het Antigifcentrum 1.225 slachtoffers voor ongevallen met handgels. "We wensen te benadrukken dat de handgels zeer zinvol zijn en we willen het gebruik ervan niet ontraden, integendeel. Maar, wees toch alert", zegt Dominique Vandijck. "In geval van blootstelling bel je best meteen het Antigifcentrum en is het zeer belangrijk om het oog onmiddellijk goed te spoelen, met lauw water en gedurende 15 minuten. Wacht vooral niet tot klachten zoals pijn en irritatie optreden. Afhankelijk van het advies van onze expert en/of de aanwezigheid van symptomen (blijvende irritatie van het oog, pijn en/of eventuele vertroebeling van het zicht) ga je daarna naar het ziekenhuis voor nazicht door een oogarts." (Belga)