In 2012 overleden 1.114 mensen door zelfdoding. Dat aantal ligt iets lager dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) heeft bekendgemaakt.

Boven Europese gemiddelde

Terwijl het aantal zelfdodingen in landen als Nederland, Griekenland en Spanje tussen 2011 en 2012 steeg, vertoonde Vlaanderen dus een licht dalende tendens. Bij vrouwen daalde het aantal zelfdodingen met 10 procent tot 298, bij mannen met slechts 1 procent tot 814.

Het Vlaamse suïcidecijfer blijft wel nog steeds boven het Europese gemiddelde. "De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt. Toch moeten we voorzichtig zijn. Elke zelfdoding is er één te veel", stelt Vandeurzen, die de komende jaren verder wil inzetten op het Vlaams actieplan suïcidepreventie.

Actieplan tegen zelfdodingen

Met dat actieplan wil de regering het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent verminderen ten opzichte van 2000. Voor mannen is intussen een daling van 12 procent bereikt, voor vrouwen een daling met 17 procent. Online hulpverlening zal de komende jaren een belangrijke rol in het plan krijgen. Zo wordt tegen de zomer van volgend jaar een app ontwikkeld voor mensen met suïcidale gedachten en hun omgeving.

Het aantal zelfdodingen steeg in 2012 onder meer bij mannen in de groep tussen 16 en 29 jaar en in de groep tussen 45 en 59 jaar, een leeftijdscategorie waar al jaren een sterk stijgende trend valt waar te nemen. (Belga/WB)

In 2012 overleden 1.114 mensen door zelfdoding. Dat aantal ligt iets lager dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) heeft bekendgemaakt. Terwijl het aantal zelfdodingen in landen als Nederland, Griekenland en Spanje tussen 2011 en 2012 steeg, vertoonde Vlaanderen dus een licht dalende tendens. Bij vrouwen daalde het aantal zelfdodingen met 10 procent tot 298, bij mannen met slechts 1 procent tot 814. Het Vlaamse suïcidecijfer blijft wel nog steeds boven het Europese gemiddelde. "De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt. Toch moeten we voorzichtig zijn. Elke zelfdoding is er één te veel", stelt Vandeurzen, die de komende jaren verder wil inzetten op het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Met dat actieplan wil de regering het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20 procent verminderen ten opzichte van 2000. Voor mannen is intussen een daling van 12 procent bereikt, voor vrouwen een daling met 17 procent. Online hulpverlening zal de komende jaren een belangrijke rol in het plan krijgen. Zo wordt tegen de zomer van volgend jaar een app ontwikkeld voor mensen met suïcidale gedachten en hun omgeving. Het aantal zelfdodingen steeg in 2012 onder meer bij mannen in de groep tussen 16 en 29 jaar en in de groep tussen 45 en 59 jaar, een leeftijdscategorie waar al jaren een sterk stijgende trend valt waar te nemen. (Belga/WB)