België steunt de strijd tegen de straffeloosheid in Congo

Sophie Wilmès (MR). © belga

België veroordeelt met klem het geweld in het oosten van Democratische Republiek Congo, met name in Ituri en Noord-Kivu. Dat meldt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Ons land heeft zijn steun verleend aan een project ter ondersteuning van overgangsjustitie, de strijd tegen straffeloosheid en bescherming die werd ontwikkeld door het VN-bureau voor de mensenrechten (UNJHRO) in de DRC, waarvan België een van de belangrijkste donoren is.

Het oosten van Congo wordt al vele jaren gekenmerkt door massaal geweld van gewapende groepen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten. Deze treffen in de eerste plaats de burgerbevolking en dragen bij tot de verslechtering van de humanitaire situatie en de instabiliteit in de regio. ‘Het is van cruciaal belang dat een einde wordt gemaakt aan de activiteiten van deze gewapende groepen en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ernstige schendingen, worden berecht’, klinkt het in een persbericht.

Het project dat België ondersteunt, betreft steun voor de oprichting van een commissie voor overgangsjustitie en voor de versterking van het gerechtelijk apparaat op nationaal niveau, net als steun voor provinciale processen in zeven provincies die bijzonder zwaar door het conflict zijn getroffen, waaronder Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri. Het project is gebaseerd op vier prioriteiten: de bevordering van duurzame vrede en verzoening door middel van overgangsjustitie en de bestrijding van straffeloosheid, de ondersteuning van slachtoffers van geweld en ernstige misdrijven, deelname en bescherming van burgers en steun voor het reïntegratieproces van oud-strijders en militieleden en hun deelname aan het proces van overgangsjustitie.

‘Het geweld in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft al te veel onschuldige levens verwoest. Daarom blijven wij ons inzetten voor vrede”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). ‘Tijdens ons mandaat in de VN-Veiligheidsraad en ook nu nog pleit België voor een meer operationele VN-missie (MONUSCO) die meer aandacht heeft voor de bescherming van de burgerbevolking. Wij hebben ook bijgedragen aan de recente VN-strategie voor de Grote Meren om de hulpbronnen van gewapende groepen af te snijden. De Congolese autoriteiten kunnen rekenen op onze steun bij hun inspanningen om stabiliteit in de regio te brengen en de bevolking te beschermen’.

Partner Content