Opinie

Vrije Tribune

‘België moet alle mogelijke middelen inzetten om de vrijlating van Julian Assange te bekomen’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘We eisen de onmiddellijke vrijlating van Assange, de zorg voor zijn gezondheid en lichamelijke integriteit, en respect voor zijn fundamentele rechten’, schrijft een lange lijst academici, juristen en namen uit de culturele en mediasector.

Sinds 2012 heeft de gezamenlijke actie van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en meer recentelijk van Ecuador, journalist Julian Assange op een willekeurige manier beroofd van zijn vrijheid, van de mogelijkheid om zich te verdedigen tegenover beschuldigingen en om zijn vrijheid van meningsuiting uit te oefenen.

Nils Melzer, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties tegen foltering en andere onmenselijke en vernederende behandelingen, schrijft dat ‘zijn rechten systematisch zijn geschonden in alle fasen van de procedure’ en dat ‘in 20 jaar samenwerking met de slachtoffers van oorlog, geweld en politieke vervolging” hij nooit getuige was van “een groep democratische staten die zich verenigen om één individu zo lang te isoleren, te demoniseren en opzettelijk te mishandelen met zo weinig respect voor menselijke waardigheid en de rechtsstaat.’

Julian Assange bracht bijna 7 jaar door op de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij zijn toevlucht had gezocht om aan uitlevering aan Zweden waar hij zou worden ondervraagd over beschuldigingen van verkrachting, te ontsnappen. Het onderzoek werd opzettelijk vertraagd, hij werd nooit formeel aangeklaagd voor deze daden en het Zweedse rechtssysteem gaf uiteindelijk de ongegronde vervolgingen op. Voor Assange en zijn advocaten was dit een voorwendsel en de opmaat naar uitlevering aan de Verenigde Staten. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben dit standpunt bevestigd.

In de krappe ruimte van de ambassade van Ecuador observeerde een geavanceerd spionage-apparaat, verbonden met de CIA, de kleinste beweging van Julian Assange. In april 2019 heeft Ecuador hem zijn Ecuadoraanse nationaliteit ontnomen, zijn recht op asiel beëindigd en de Britse politie verzocht hem in de ambassade te arresteren. Zijn persoonlijke bezittingen (mobiele telefoon, computer, enz.) werden in beslag genomen en naar de Verenigde Staten verzonden. Hij zit nu in de gevangenis van Belmarsh High Security Prison, nabij Londen, in afwachting van een beslissing over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, verwacht in februari 2020.

In eenzame opsluiting, beroofd van zijn dossier en zonder serieuze middelen om zijn verdediging voor te bereiden, verslechterde zijn gezondheid ernstig. Uit angst voor zijn leven hebben veel artsen en de speciale VN-rapporteur – de laatste nog zeer recent – de Engelse autoriteiten tweemaal opgeroepen om zijn overplaatsing naar een ziekenhuis aan te vragen. Tevergeefs.

Julian Assange is zoals bekend de oprichter van Wikileaks. Dit platform is een informatiemedium. De leden zijn journalisten en/of redacteuren. De bestanden die het publiceert (bijvoorbeeld de martelpraktijken in de gevangenis van Guantanamo, de NSA-surveillance van Europese staatshoofden, milieuschandalen zoals de Trafigura-affaire, bepaalde hoofdstukken van het TTIP, oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan …) worden streng geverifieerd en verspreid door grote nationale media zoals Le Monde, The New York Times en The Guardian.

Het anonieme systeem – wat klokkenluiders helpt beschermen – voor het verzamelen en verspreiden van informatie van algemeen belang via internet, uitgevonden door Wikileaks, vormt in feite de basis van de Amerikaanse aanklacht. De publicatie in 2010 van Amerikaanse militaire ‘oorlogsdagboeken’ in Afghanistan en Irak en de publicatie van talloze e-mails van Amerikaanse ambassades over de hele wereld, hebben Assange en Wikileaks de wraakzucht van de Verenigde Staten opgeleverd. Ze vormen de basis van het Amerikaanse uitleveringsverzoek, dat zelfs een beroep doet op de Spionagewet van 1917. Volgens deze Spionagewet riskeert Julian Assange 175 jaar in de gevangenis als hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

België moet alle mogelijke middelen inzetten om de vrijlating van Julian Assange te bekomen.

De procedure waarvan deze journalist het slachtoffer is geworden, is historisch. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten beroept de regering zich op spionage tegen een uitgever voor het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie. Zijn bron, Chelsea Manning, werd opnieuw gevangengezet nadat ze gratie had gekregen van president Obama. Ze wordt gechanteerd: geen vrijlating totdat ze tegen Assange getuigt.

In werkelijkheid viseren deze rechtszaken niet alleen het hele werk en het bestaan ​​van Wikileaks – waarvan alle leden worden lastiggevallen -, maar bedreigen ze het beroep van journalist, de persvrijheid en het recht van ieder van ons op informatie. Dit wordt ook aangegeven in een brief ondertekend door honderden journalisten van over de hele wereld. Wat men ook moge denken over Wikileaks en Julian Assange, fundamenteel is dat we hier worden geconfronteerd met de waarneming van deze schendingen van fundamentele rechten.

‘Ik ben hulpeloos en reken op jullie om mijn leven te redden’, zei Julian Assange onlangs. Als burgers, journalisten, kunstenaars, mensenrechtenorganisaties, willen we de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en ons recht op informatie verdedigen. We eisen de onmiddellijke vrijlating van Assange, de zorg voor zijn gezondheid en lichamelijke integriteit, en respect voor zijn fundamentele rechten. We vragen dat België Julian Assange erkent als politiek gevangene, waarnemers naar zijn proces stuurt, hem bescherming verleent en alle nodige middelen inzet om de afwijzing van het Amerikaanse uitleveringsverzoek en zijn vrijlating te verkrijgen, om hem te verwelkomen, hem een verblijfsvergunning te verlenen en hem alle zorg die zijn gezondheidstoestand vereist, aan te bieden.

‘Belgium4Assange’ bestaat uit: Marie-France Deprez (van de commissie Free Assange), Lieven De Cauter (filosoof KULeuven, RITCS),Vincent Engel (schrijver, professor aan UCLouvain), Vasantha Fagard, Christophe Marchand (advocaat), Marc Molitor (journalist), Delphine Noels (regisseur), Pascale Vielle (professor in sociaal recht aan UCLouvain). We werken samen met Carta Academica. We sensibiliseren en informeren over Julian Assange en andere klokkenluiders en roepen de media en beleidsmakers op om te ijveren voor de onmiddellijke vrijlating van Julian Assange. https://www.belgium4assange.be/

Partner Content