Begrotingsconclaaf: Turtelboom vraagt 10 à 20 miljoen euro

(Belga) Federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom vraagt in het kader van de begrotingscontrole “10 à 20 miljoen euro” extra middelen voor haar departement. Dat heeft de minister maandag in het VRT-radioprogramma De Ochtend gezegd.

“We weten dat Justitie, Binnenlandse Zaken, Migratie en Defensie departementen zijn die geld kosten”, betoogde Turtelboom. De Open Vld-minister wees er echter op dat ze ook al veel heeft bespaard. Zo zijn de extra inkomsten door minnelijke schikkingen goed voor 100 miljoen. Een betere inning van verkeersboetes levert 30 miljoen euro op. Extra geld zou er ook gevonden kunnen worden door sommige veiligheidstaken over te laten aan de beveiligingssector, maar Turtelboom wijst erop dat privatiseringen niet steeds synoniem zijn voor besparingen. Wat in een eerste fase vaak goedkoper is, blijkt in een latere fase toch duurder te zijn, aldus de minister, die echter met “een open blik” naar alle voorstellen wil kijken. Maandag vat het kernkabinet de tweede dag van de begrotingscontrole aan. De vicepremiers moeten zo’n twee miljard euro vinden om het begrotingstekort onder de drempel van 3 procent te houden. Grote ingrepen staan niet op de agenda. Die zijn volgens Turtelboom reeds gemaakt bij de begrotingsopmaak en die zullen er in september opnieuw komen. Voor de huidige begrotingscontrole komt het er volgens Turtelboom op aan bijsturingen te doen. De minister suggereerde onder meer dat de strijd tegen sociale fraude versterkt kan worden, dat de prijszetting voor medicijnen bekeken zou kunnen worden en dat er sneller geld gepuurd kan worden uit verbeurdverklaringen. (RBR)

Partner Content