Begrotingsconclaaf: Totaalakkoord nog niet in zicht

© Belga

De topministers zullen vermoedelijk nog meerdere dagen nodig hebben om hun zoektocht naar de extra miljarden euro’s netjes af te ronden.

Het kernkabinet van de federale regering vergadert nog steeds over de 2 miljard euro die nodig is om het tekort op de begroting van dit jaar tot 2,8 procent van het bbp te beperken. De kans is groot dat de grote knopen niet meer worden doorgehakt.

Wel zou er intussen een akkoord zijn over een besparing van 250 miljoen euro op de zogenaamde usurperende bevoegdheden.

Op dag drie van het begrotingsconclaaf stond het luik rond de inkomsten op het programma. De liberale vicepremiers lieten voor aanvang van de vergadering horen dat de marges voor nieuwe belastingen bijzonder klein zijn. Bij sp.a en CD&V klonk het dan weer dat nieuwe inkomsten helemaal uitsluiten wellicht wat voorbarig is.

De werkzaamheden lijken traag te vorderen, al wordt hier en daar benadrukt dat de sfeer rond de tafel constructief is, maar dat verschillende onderwerpen bijzonder technisch van aard zijn. Bovendien zou een discussie over een mogelijke amendering van de thincap-bepaling enige tijd in beslag hebben genomen. Het gaat om een bepaling uit de programmawet waarmee de regering onderkapitalisatie wil tegengaan. Doel is fiscale constructies binnen groepsverband die worden opgezet om de belastbare winst in België te drukken, te ontmoedigen. De bepaling viel niet in goede aarde bij een aantal Amerikaanse multinationals.

Usurperende bevoegdheden

In het debat over de usurperende bevoegdheden lijkt intussen een consensus te zijn gevonden. Het gaat om bevoegdheden die eigenlijk onder de gewesten en gemeenschappen vallen, maar waarvoor de federale overheid nog uitgaven doet. In het regeerakkoord werd afgesloten dat dit jaar voor 250 miljoen euro aan uitgaven wordt geschrapt. Het doel zou ook effectief zijn dat bedrag te schrappen.

De federale overheid zou onder meer niet meer betalen voor de universitaire samenwerking in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Men zou ook met het idee spelen de gewesten en gemeenschappen te vragen mee te participeren aan de bijdrage aan de Europese Unie. Overigens zou staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block extra budget toegezegd hebben gekregen.

Landing gesprekken nog niet concreet

Het kernkabinet overliep verschillende fiscale en niet-fiscale inkomsten, gaande van de btw voor advocaten tot de accijnzen op tabak en alcohol. De regeringstop voerde een eerste selectie door, die naar een werkgroep werd gestuurd. Ook de primaire uitgaven zouden nog ter sprake komen.

Het ziet er alleszins niet naar uit dat de werkzaamheden nog afgerond zullen raken. Verschillende werkgroepen moeten immers nog een en ander uitklaren. De onderhandelingen zullen vermoedelijk nog enkele dagen in beslag nemen. (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content