Begrotingscommissie Europees Parlement keurt budgetten 2012 en 2013 goed

(Belga) In het Europees Parlement heeft de commissie Begroting formeel het compromis goedgekeurd dat haar onderhandelaars met de lidstaten heeft bereikt over het budget 2013. Ook de geamendeerde begroting 2012 kreeg groen licht.

Het traditionele eindejaarsakkoord over de begroting voor het volgende kalenderjaar had de voorbije weken heel wat voeten in de aarde. Omdat de onderhandelingen aansleepten, leek de Europese Unie 2013 in te moeten gaan zonder budget en met voorlopige twaalfden aan de slag te moeten. De discussie werd bemoeilijkt door het gat van 9 miljard euro dat in de begroting 2012 geslagen bleek te zijn. Uiteindelijk werd een compromis bereikt. De lidstaten toonden zich bereid 6 miljard op tafel te leggen om de hoogste nood te lenigen, bijvoorbeeld voor het Erasmus-onderwijsprogramma. Daar staat tegenover dat de uitgaven in 2013 geplafonneerd worden op 132,8 miljard euro. Dat is ongeveer 5 miljard euro minder dan de Commissie voorstelde. De lidstaten lieten ook een verklaring opnemen die stelt dat de betalingsverplichtingen gehonoreerd zullen worden als de begroting eind volgend jaar opnieuw een tekort vertoont. In het Parlement wordt aan dat engagement evenwel maar weinig geloof gehecht. “Vorig jaar werd een gelijkaardige verklaring aangenomen”, klinkt het cynisch. Vorige week keurden de lidstaten de budgetten 2012 en 2013 al goed. Overmorgen stemt de plenaire vergadering van het Parlement. Daarna staat niets de EU nog in de weg om het nieuwe jaar met een volwaardig budget aan te vatten. (DLA)

Partner Content