Ewald Pironet
Ewald Pironet
Senior writer van Knack
Opinie

08/12/11 om 06:24 - Bijgewerkt om 06:24

Begroting Di Rupo veel slechter dan zijn Nederlands

De begroting van premier Elio Di Rupo is nog slechter dan zijn Nederlands, schrijft Knack-hoofdredacteur Ewald Pironet.

Terwijl zowat iedereen zich druk maakte over de kwaliteit van het Nederlands van de kersverse premier Elio Di Rupo( PS) tijdens diens maidenspeech in het parlement, ontsnapte iets veel belangrijkers aan de aandacht: de begroting die net werd opgesteld is nu al overduidelijk achterhaald. Tijdens de toespraak van Di Rupo bleek immers dat de Belgische economie krimpt, terwijl er voor het opstellen van de begroting voor 2012 nog werd uitgegaan van een economische groei met 0,8 procent van het BBP.

In zijn regeerverklaring voor het parlement verwees premier Di Rupo naar de moeilijke economische toestand waar ons land zich in bevindt: 'We moeten de moed hebben om de waarheid te vertellen', zo sprak de eerste minister. 'De toestand van onze openbare financiën is er sinds het Fortisdebacle op achteruit gegaan. We zien ons verplicht om krachtige maatregelen te nemen om die situatie recht te zetten.'

De regering Di Rupo had echter niet die 'moed om de waarheid te vertellen'. Bij het opstellen van de begroting ging ze immers uit van een groei van het bbp met 0,8 procentpunt.Op basis van deze groeicijfers werd berekend dat er in 2012voor 11,3 miljard moest worden gesaneerd. Dat groeicijfer werd echter toen al door de meeste economisten als veel te optimistisch bestempeld, en ze wezen er dan ook op dat er eigenlijk veel meer geld moest worden gevonden. Als de groei maar 0,5 procent zou bedragen i.p.v. 0,8 procent, zou er bijvoorbeeld al zeker 500 miljoen extra moeten gesaneerd worden.

Terwijl de premier gisteren zijn regeerverklaring voorlas, bleek dat we afstevenen op een recessie, of twee opeenvolgende kwartalen dat onze economie niet groeit, maar krimpt. In het derde kwartaal van dit jaar is de Belgische economie immers met 0,1 procent gekrompen tegenover het tweede kwartaal, zegt het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Aangezien economen ook in het vierde kwartaal negatieve groei verwachten, bevindt ons land zich bijna zeker in een recessie. Dat betekent dat onze economie voor het eerst sinds begin 2009 opnieuw krimpt. Echt verbazingwekkend is dat niet, met de schuldencrisis in Europa, de aanslepende Belgische regeringsvorming en de problemen met onze banken die hardnekkig blijven aanhouden.

Met deze teleurstellende groeicijfers voor de tweede helft van 2011, dreigt het vervolg in 2012 ook ver onder de groeiverwachting van 0,8 procent van de regering Di Rupo uit te komen. Dat betekent minder inkomsten (want minder belastingopbrengsten) en meer uitgaven (o.a.overheidsuitgaven voor werkloosheidsuitkeringen). Een extra begrotingscontrole begin volgend jaar is dan ook onvermijdelijk.

Er mag dan al wel gezegd en geschreven worden dat de regering Di Rupo bestaat uit ministers met ervaring, zodat ze na meer dan 540 dagen onderhandelen een vliegende start kan nemen, voor begroting is dit zeker niet het geval. De nieuwe minister van begroting, Olivier Chastel (MR), heeft een diploma farmacie, zetelde sinds 1993 in de gemeenteraad van Charleroi en was ook enige tijd Waals parlementslid en Kamerlid. In de regering Leterme I was Chastel de staatssecretaris die het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, in de tweede helft van 2010, moest voorbereiden. Nadat Charles Michel voorzitter werd van de MR, nam Chastel zijn bevoegdheid van minister van ontwikkelingssamenwerking over in de regering van lopende zaken. En onder Di Rupo I is Chastel nu verantwoordelijk voor begroting en hij mag al meteen een begroting, die bewust van al te optimistische cijfers vertrok, recht trekken. Dat is allemaal veel verontrustender dan de kwaliteit van het Nederlands van de premier.

Onze partners