Begroting Brusselse regering – Akkoord bereikt over begrotingsaanpassing voor 2013

(Belga) De Brusselse regering heeft woensdagavond een akkoord bereikt over de begrotingsaanpassing voor 2013. “Het was geen eenvoudige oefening, want er moest een inspanning geleverd worden van 83 miljoen euro om de doelstelling te handhaven die erin bestaat het tekort op 132 miljoen euro te brengen”, luidt het woensdagavond.

Aanvankelijk bedroeg de inspanning 110 miljoen euro, maar deze werd met 27 miljoen euro verlaagd doordat de gewestelijke ontvangsten hoger uitvielen dan oorspronkelijk geraamd. De inspanning die de Brusselse regering zichzelf oplegt, komt neer op bijna 3 procent van haar budget. “Deze inspanning was echter noodzakelijk voor het Brussels Gewest om zich solidair op te stellen met alle andere bestuursniveaus van ons land”, zegt minister-president Rudi Vervoort. De voltallige regering draagt bij tot deze inspanning door binnen de departementen een bepaald aantal uitgaven te verminderen, goed voor 60 miljoen euro. De regering kwam verder overeen om vanaf 2013 voor een bedrag van 4 miljoen euro structureel te bezuinigen op haar uitgaven voor communicatie, facultatieve subsidies en werkingskredieten. Het saldo werd gevonden op basis van bepaalde begrotingsverrichtingen. “Ik ben zeer tevreden dat de regering de begrotingsaanpassing in 48 uur tijd rond heeft gekregen”, reageert Vervoort. “Zij heeft daarmee blijk gegeven van een grote maturiteit. Wij zijn het tevens eens geworden om uiterlijk op 18 juli aanstaande de grote lijnen van de begroting 2014 vast te leggen. (Belga)

Partner Content