Bedrijven ook in beroep veroordeeld voor export chemicaliën naar Syrië zonder vergunning

Drie Vlaamse bedrijven en hun twee zaakvoerders zijn ook in beroep veroordeeld voor het uitvoeren van chemische producten naar Syrië zonder de vereiste vergunningen.

Het ging onder meer om isopropanol, waarmee het gevaarlijke saringas geproduceerd kan worden. Het hof legde boetes tot 346.443 euro op, telkens voor een deel of zelfs volledig met uitstel, en sprak voor de bedrijfsleiders celstraffen tot een jaar met uitstel uit.

De betrokken firma’s stonden terecht voor 24 zendingen chemicaliën tussen mei 2014 en december 2016. Het ging om 219 ton aceton, 77 ton methanol, 22 ton dichloormethaan en 168 ton isopropanol. Volgens een Europese verordening uit 2012 zijn voor die producten een voorafgaande exportvergunning vereist bij uitvoer naar Syrië. Die vergunning hadden de bedrijven niet.

Het intussen failliete A.E.E. Chemie Trading uit Kalmthout, het bedrijf dat de chemicaliën verhandelde, en zijn bestuurder Rudolf R. beweerden niet te weten dat zo’n exportvergunning verplicht was. Het hof geloofde hen niet: uit mailverkeer met de douane bleek dat ze minstens vanaf midden 2015 wisten dat de uitvoer van die chemische producten vergunningsplichtig was. Ze hadden dat echter niet vermeld op de uitvoerdocumenten.

Het intussen failliete Anex Customs uit Hoevenen en Danmar Logistics uit Brasschaat, de firma’s die de douaneformaliteiten regelden, en hun zaakvoerder Herman V.L. konden zich volgens het hof niet verschuilen achter het feit dat de zendingen door de douane gecontroleerd en vrijgegeven werden, aangezien de douane met opzet misleid werd door verkeerde codes in te vullen of bepaalde codes weg te laten.

Het hof vond de feiten ernstig. ‘Door het negeren van de exportregels kwamen tonnen chemicaliën onder controle van de Syrische overheid te staan en konden deze producten mogelijk gebruikt worden in de burgeroorlog.’

Er werden wel minder zware boetes opgelegd dan in eerste aanleg. A.A.E. Chemie Trading werd veroordeeld tot een boete van 346.443 euro, waarvan 26.700 euro effectief. Anex Customs en Danmar Logistics kregen boetes van respectievelijk 305.983 euro, waarvan 25.000 euro effectief, en 40.459 euro, waarvan de helft effectief.

Rudolf R. en Herman V.L. werden veroordeeld tot boetes van respectievelijk 346.443 euro, waarvan 50.000 euro effectief, en 278.030 euro, waarvan 50.000 euro effectief. Ze kregen ook celstraffen van respectievelijk een jaar met uitstel en negen maanden met uitstel.

De rechtbank verklaarde ook ettelijke tonnen chemicaliën verbeurd. Als die niet worden overgedragen aan de douane moeten ze de tegenwaarde van 346.443 euro betalen.

Partner Content