‘Zonder diesel halen automerken de strenge Europese CO2-doelstellingen niet’

Urbain Vandormael
Urbain Vandormael Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

De Belgische automarkt heeft een succesvol 2017 achter de rug, enkel in 2010 en 2011 werden meer nieuwe wagens verkocht. Met dank aan de Duitse premiummerken BMW, Mercedes en Porsche die fors vooruitgaan terwijl enkele grote volumemerken zoals Hyundai, Renault en VW onverwacht achteruitgaan. Aan de vooravond van de opening van het 96ste Autosalon van Brussel praat Knack.be met Febiac-topman Luc Bontemps over wat de automobielsector beweegt.

‘2017 is een boven verwachting goed jaar geworden. De globale autoverkoop is nog maar eens gestegen, dat geldt in het bijzonder voor de lichte vracht met een stijging van ruim 12 procent.’ Aan het woord is Luc Bontemps, die als topman van Febiac aan zijn twintigste Autosalon van Brussel toe is. Dat is de jaarlijkse hoogmis voor iedereen die in ons land van kortbij of veraf te maken heeft met de automobielwereld.

De automobielfederatie vertegenwoordigt een sector in volle transitie die verstrekkende gevolgen heeft. Niet alleen de autoconcepten zelf maar ook de omkadering verandert ingrijpend, van verkoop tot onderhoud. Voor de kleine garagist is geen plaats meer. Daardoor dreigt het persoonlijk contact met de klant verloren te gaan.

Automobielwereld volop in transitie

Luc Bontemps
Luc Bontemps© /

Luc Bontemps: ‘Het werkterrein van onze sector verbreedt zich in een razendsnel tempo. De ontwikkeling en productie van nieuwe wagens is en blijft dé hoofdactiviteit maar die wordt aangevuld met het bedenken en aanbieden van globale mobiliteitsconcepten. De gevestigde automerken moeten bovendien in toenemende mate afrekenen met concurrentie van nieuwkomers zoals autodeelplatformen en sectorvreemde bedrijven zoals Uber én Google.

‘Waar staat België binnen dat geheel? Tot voor enkele jaren telde ons land vier grote autofabrieken, vandaag zijn er dat nog twee. Ford en Opel hebben een deel van hun productie verlegd naar zowel Zuid- als Oost-Europa, waar de lonen en belastingen lager liggen. De concurrentie tussen de merken is sterk toegenomen, elke euro telt!

‘Daarnaast zijn het milieubewustzijn van de consumenten en de bezorgdheid rond luchtverontreiniging fors toegenomen, wat de politieke overheden ertoe verplicht om strengere emissienormen op te leggen aan de autoproducenten.

‘Om daar te kunnen aan voldoen, investeert de sector jaarlijks vele miljarden in de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen. Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen geniet opperste prioriteit maar het implementeren van milieuvriendelijke aandrijfsystemen verloopt trager dan verwacht. Mede door de zigzagkoers van de politiek die gedane beloften niet of met vertraging nakomt.

‘Het elektrificatieproces is daar een voorbeeld van: in de grootsteden worden lage emissiezones ingevoerd terwijl de uitbouw van een laadpalennetwerk met horten en stoten verloopt, waardoor kandidaat-kopers zich terughoudender opstellen.

'Zonder diesel halen automerken de strenge Europese CO2-doelstellingen niet'
© /

‘Ook inzake autofiscaliteit is er geen eenheid in visie en actie, niet op het nationale vlak en niet op het Europese. Dat leidt af en toe tot hilarische toestanden: Nederland en Scandinavië zijn koploper inzake elektrificatie, maar omdat hun respectievelijke regeringen de aankoop van nieuwe benzine- en dieselwagens zwaar penaliseren, is de verkoop geïmplodeerd. Daardoor zitten die landen nu opgescheept met een sterk verouderd wagenpark en zijn de problemen op het vlak van fijnstof en NOx er groter dan bij ons.’

Diesel is kop van jut

Hoewel de milieuverontreiniging door de scheep- en luchtvaart in verhouding vele malen groter is, wordt vooral de automobiel met de vinger gewezen. Met name de diesel is na dieselgate de kop van jut. Als het van de politiek afhangt, moeten diesels zo snel als mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Het instellen van lage-emissiezones is een eerste stap, het verhogen van de accijnzen op diesel een tweede. Andere en veel grootschaligere initiatieven zullen volgen. Denk aan de ingrijpende maatregelen die de Chinese regering in petto heeft.

De sector reageert geïrriteerd én in verdeelde slagorde. Een aantal automerken heeft resoluut de kaart van de elektrificatie getrokken terwijl andere pleiten voor een gefaseerde overgang. Zij zien nog potentieel in het verhogen van de efficiëntie en verlagen van de schadelijke uitstoot van de conventionele verbrandingsmotoren.

'Zonder diesel halen automerken de strenge Europese CO2-doelstellingen niet'
© /

Luc Bontemps: ‘Dieselgate heeft de reputatie van de sector geen goed gedaan, we moeten daar niet flauw over doen. Door alle schuld in de schoenen van de diesel én de constructeurs te schuiven, probeert de politiek zijn verantwoordelijkheid te minimaliseren. Alsof er nooit ecopremies hebben bestaan waarmee de regering de verkoop van kleine diesels tussen 2000 en 2011 heeft gepusht. Diezelfde politiekers stellen nu de diesel voor als onheus. Wat onheus is, is de manier waarop zij hun betrokkenheid willen relativeren.

Zonder diesel halen automerken de strenge Europese CO2-doelstellingen niet

Febiac-topman Luc Bontemps

‘De waarheid is dat de nieuwe euro 6 diesels gemiddeld 15 à 20 procent minder CO2 uitstoten dan een benzinemotor. Sterker nog, zonder de nieuwe euro 6 diesels halen de automerken de strenge Europese CO2-doelstelling 2020-2021 niet! De 95g/km EU-doelstelling is immers tot stand gekomen op basis van een groot dieselaanbod in de markt. Implodeert de dieselverkoop ten voordele van benzine, betekent dit dat de verhoopte CO2-target met 15 à 20 procent wordt overschreden. In dat geval moeten de betrokken merken hoge boetes betalen.

‘Zonder de Europese CO2-doelstelling in vraag te willen stellen, pleit ik ervoor om de constructeurs de vrije hand te laten bij de keuze van de meest efficiënte technologie om de strenge doelstelling te bereiken. Wat telt is het resultaat en niet de manier waarop.’

Brussel benchmarkt van de autosalons

Van vrijdag 12 tot zondag 21 januari heeft de 96ste Brussels Motor Show plaats. Het autosalon is het grootste publieksevent in ons land en trekt elk jaar vele honderdduizenden bezoekers naar Brussels Expo. Belangrijk om te weten: enkel Brussel en Genève slagen erin om een jaarcadans aan te houden. In Nederland en Scandinavië zijn de autosalons zelfs helemaal van de kalender verdwenen.

Daar komt bij dat almaar meer automerken niet langer wensen te investeren in een acte de présence op de autosalons. Onder hen niet enkel kleine merken die krap bij kas zijn maar ook gerenommeerde constructeurs zoals Fiat, Ford, Opel, Peugeot en Volvo.

Luc Bontemps: ‘In Brussel zijn alle merken present, van klein tot groot. Hoe dat komt? Wij hebben oor en oog voor wat de bezoekers aantrekt én wij werken uitstekend samen met de exposanten. Ook dit keer presenteren wij – simultaan met de Autoshow van Detroit – talrijke premières. Daarnaast organiseren wij tal van randactiviteiten en animaties zoals de Kids Tour en een tentoonstelling van exclusieve juwelen en horloges. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van specifieke bezoekersgroepen.’

Return on investment

‘De Brussels Motor Show is zowel een kijk- als een verkoopsalon, op één dag krijgen bezoekers een compleet overzicht van het modellenaanbod én de laagste prijzen, dankzij de voordelige saloncondities. Daar komt bij dat de banken uitpakken met historisch lage tarieven én nieuwe formules van financiering op maat van de particuliere klant. De combinatie van kijk- en verkoopsalon garandeert de exposanten een grote return on investment. De ervaring leert dat de merken tijdens de periode van het salon tot 30 procent van hun jaaromzet realiseren. Door een kostenbewust beheer slagen wij er bovendien in om de expositiekosten voor de merken zo laag mogelijk te houden.’

Opbouw autosalon
Opbouw autosalon© /

Mobiliteit is een verhaal van iedereen

De succesvolle autoverkoop heeft ook schaduwzijden. De files worden almaar langer, ook tijdens de daluren. Op de spitsuren staat het verkeer vaak gewoon stil. Een oplossing is niet meteen in zicht.

Wie de schuld voor het mobiliteitsprobleem in België in de schoenen van de autosector schuift, getuigt van kwade wil

Luc Bontemps

Luc Bontemps: ‘België heeft een mobiliteitsprobleem, ik kan dat niet ontkennen. Wie de schuld daarvoor in de schoenen van de autosector schuift, getuigt van kwade wil. Het klopt dat 80 procent van de mobiliteit in ons land nog altijd voor rekening is van de auto, maar weet je ook waarom dat zo is? Omdat er geen waardig alternatief is, het openbaar vervoer schiet gewoon tekort! Ik betreur dat want mobiliteit brengt welvaart in termen van werk, vrije tijd en zorg.

‘Daarom, laat alle betrokkenen beter samenwerken in plaats van mekaar de zwarte piet door te geven. Per slot van rekening is mobiliteit een verhaal van iedereen, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

‘Dat geldt ook voor wie zinnens is straks een nieuwe auto te kopen. Die doet er goed aan eerst een mobiliteitsprofiel van zichzelf te maken en in functie daarvan een keuze te maken. Zoek dus eerst naar een antwoord op de vraag waar gebruik ik mijn auto voor en kan ik voor sommige verplaatsingen andere verkeersmodi gebruiken? De vraag of je volgende auto een benzine, diesel, hybride of elektrische moet zijn, hangt af van het antwoord op de eerste vraag.

‘Laat je vooral niet beïnvloeden door de signalen die de overheid hierover de wereld instuurt. Die zaaien meer verwarring in de hoofden van de mensen dan dat ze bijdragen aan een oplossing van het probleem. Die moet veeleer komen van co-mobiliteit, van betaalbare parkings en een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen, met een voordeliger tarief tijdens de daluren – op voorwaarde dat de invoering van een slimme kilometerheffing gecompenseerd wordt door het afschaffen van de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting. Daar win je als regering op korte termijn misschien geen stemmen mee, maar je helpt er wel het fileprobleem mee op te lossen.’

Het goede voorbeeld moet inderdaad van boven komen, in dit geval van Febiac. Wie tijdens het weekend met minstens vier personen in één auto het autosalon bezoekt, parkeert gratis op parking C.

Info: 96e Brussels Motor Show van vrijdag 12 t/m zondag 21 januari, dagelijks van 11 tot 19 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur – inkom 15 euro en 9 euro (kinderen tot 12 jaar), online bestellen via www.autosalon.be

We are mobility

Er beweegt wat in het mobiliteitslandschap. In de steden worden autoverkeer en openbaar vervoer aangevuld met lonende initiatieven als autodelen en ritdelen. Ook het slim combineren van verschillende vervoersmodi kent steeds meer succes. Samen vormen die het begin van een ware omwenteling op het vlak van mobiliteit. Onder het motto ‘WeAreMobility’ richt Febiac tijdens de laatste vier dagen van het salon in paleis 10 de spots op de jongste ontwikkelingen inzake stadsmobiliteit, micromobiliteit en gecombineerd vervoer. Bezoekers die dat wensen, kunnen op een testpiste kennismaken met de nieuwe voortbewegingstoestellen op de markt. Voor deelvoertuigen is een parkeerzone gereserveerd vlak bij paleis 3.

Per bezoeker aan WeAreMobility steekt Febiac 5 euro in een spaarpot tot het maximumbedrag van 100.000 euro is bereikt. Vervolgens wordt de prijzenpot verdeeld onder de exposanten onder wie een aantal start-ups die vaak meer creativiteit dan geld in huis heeft.

Top 20 meest verkochte merken

De verkoop steeg in 2017 tot 546.558 auto’s, of een stijging met 1,30 % in vergelijking met 2016. Met name de (Duitse) premiummerken zagen hun verkoop fors de hoogte ingaan met als uitschieters Tesla (+ 33,99 %), Porsche (12,20 %) en Mercedes (+ 11,41 %).

1. Renault

2. Volkswagen

3. BMW

4. Peugeot

5. Opel

6. Mercedes

7. Audi

8. Citroen

9. Ford

10. Skoda

11. Hyundai

12. Dacia

13. Nissan

14. Volvo

15. Toyota

16. Fiat

17. Kia

18. Mazda

19. MINI

20. Seat

Opvallende stijgers in 2017 zijn Tesla (+ 33,99 %), Alfa Romeo (+ 30,17 %), Jeep (+ 15,78 %), Seat (+ 14,77), Porsche (+ 12,20 %), Fiat (+ 11,55 %), Mercedes (+ 11,41 %), Peugeot (+11,41 %) en Nissan (+11,23 %). Bij de opvallende dalers enkele bekende volumemerken zoals Mitsubishi (- 14,41 %), Hyundai (-10,44 %), Honda (- 9,75 %), Renault (- 8,81 %) en Volkswagen (- 4,83 %).

Partner Content