De technische keuring is een gewestelijke bevoegdheid geworden waardoor elk gewest zijn eigen voorwaarden kan bepalen en dus vrij is om al dan niet een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen, om de periodiciteit ervan te bepalen en nog veel meer. De regionalisering van de bevoegdheden leidt bijna automatisch tot het feit dat de reglementering niet altijd uniform zal zijn voor heel België.

De BFOV heeft onderhandeld met de verschillende gewestelijke overheidsdiensten over de toekomst van de periodieke technische keuring voor de oldtimers. De meningen verschillen nogal afhankelijk van het gewest, maar de BFOV tracht een zo uniform mogelijke reglementering te bekomen. De BFOV heeft daarom steeds geijverd om een periodiciteit in te voeren van 3 tot 5 jaar, rekening houdend met de leeftijd en/of staat van het voertuig. Het voorstel van de Waalse Regering spreekt echter van een periodieke keuring voor oldtimers om de twee jaar, wat de BFOV overdreven lijkt.

In de praktijk is een voertuig in Wallonië juridisch gezien een oldtimer als het minstens 30 jaar oud is (zoals in vele Europese landen). De voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn en voorzien van een gewone nummerplaat, moeten een jaarlijkse keuring ondergaan. Ook de voertuigen tussen 25 en 30 jaar oud, en reeds ingeschreven als oldtimer met een O-plaat, zullen eveneens jaarlijks gekeurd moeten worden. Voor de voertuigen die reeds ingeschreven zijn met een O-plaat, werden er overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het gaat hier om een project van de Waalse Regering, maar een aanpassing van de technische controle is ook in Vlaanderen gepland, waar men eerder denkt aan een periodiciteit van 5 jaar. Wordt vervolgd.(Belga)

De technische keuring is een gewestelijke bevoegdheid geworden waardoor elk gewest zijn eigen voorwaarden kan bepalen en dus vrij is om al dan niet een periodieke keuring in te voeren voor alle voertuigen, om de periodiciteit ervan te bepalen en nog veel meer. De regionalisering van de bevoegdheden leidt bijna automatisch tot het feit dat de reglementering niet altijd uniform zal zijn voor heel België.De BFOV heeft onderhandeld met de verschillende gewestelijke overheidsdiensten over de toekomst van de periodieke technische keuring voor de oldtimers. De meningen verschillen nogal afhankelijk van het gewest, maar de BFOV tracht een zo uniform mogelijke reglementering te bekomen. De BFOV heeft daarom steeds geijverd om een periodiciteit in te voeren van 3 tot 5 jaar, rekening houdend met de leeftijd en/of staat van het voertuig. Het voorstel van de Waalse Regering spreekt echter van een periodieke keuring voor oldtimers om de twee jaar, wat de BFOV overdreven lijkt.In de praktijk is een voertuig in Wallonië juridisch gezien een oldtimer als het minstens 30 jaar oud is (zoals in vele Europese landen). De voertuigen die meer dan 25 jaar oud zijn en voorzien van een gewone nummerplaat, moeten een jaarlijkse keuring ondergaan. Ook de voertuigen tussen 25 en 30 jaar oud, en reeds ingeschreven als oldtimer met een O-plaat, zullen eveneens jaarlijks gekeurd moeten worden. Voor de voertuigen die reeds ingeschreven zijn met een O-plaat, werden er overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het gaat hier om een project van de Waalse Regering, maar een aanpassing van de technische controle is ook in Vlaanderen gepland, waar men eerder denkt aan een periodiciteit van 5 jaar. Wordt vervolgd.(Belga)