De bevolking wordt ouder, het aandeel oudere weggebruikers onder de verkeersslachtoffers stijgt. In 2018 was meer dan één op de vijf 65 jaar of ouder, ruim de helft van de dodelijke slachtoffers was een voetganger of fietser.
...