Als een bestuurder onder weg zonder stroom komt te vallen, dan kan de VAB op twee manieren tussenkomen. In de eerste plaats kan met één van de bestaande VAB-voertuigen de auto met stroompech naar de dichtstbijzijnde laadpaal worden gesleept. Een tweede manier om ter hulp te komen, is met een speciaal ingericht voertuig dat voorzien is van een snellader. Door het voertuig met pech aan de snellader te koppelen kan er voor gezorgd worden, dat de auto daarna op eigen kracht een laadpaal kan bereiken om zich volwaardig te laten opladen. Een dergelijk aangepast interventievoertuig bestond nog niet in Europa en werd daarom speciaal in België ontwikkeld door de onderzoeksgroep E&A van de KAHO Sint-Lieven in samenwerking met een aantal industriële partners. Het interventievoertuig zal op een zeer ecologische en efficiënte manier gestrande elektrische wagens kunnen depanneren. Het interventievoertuig zelf rijdt op aardgas (CNG) en niet op diesel. Aan boord van het interventievoertuig bevindt zich een batterijpack met voldoende groene energie voor de pechverhelping van vier elektrische wagens. Bijkomend kan energie uit koolzaadolie gehaald worden door een bijzonder efficiënt hybride stroomaggregaat dat zich eveneens aan boord van het interventievoertuig bevindt. De aangepaste pechverhelping past in een ruimer kader waarbij VAB zich openstelt voor het gebruik van elektrische voertuigen. VAB heeft immers zelf een aantal elektrische voertuigen in het eigen wagenpark. De jaarlijkse VAB-Gezinswagenverkiezing wordt dit keer uitgebreid met een derde categorie van gezinswagens, de categorie 'Elektrisch'. VAB ondersteunt twee proefprojecten van de Vlaamse regering en VAB is erkend als opleidingsinstituut voor de opleiding en certificatie van technici die werken aan elektrische en hybride voertuigen. VAB start deze opleiding voor eigen wegenwachters en externen. (KAV)

Als een bestuurder onder weg zonder stroom komt te vallen, dan kan de VAB op twee manieren tussenkomen. In de eerste plaats kan met één van de bestaande VAB-voertuigen de auto met stroompech naar de dichtstbijzijnde laadpaal worden gesleept. Een tweede manier om ter hulp te komen, is met een speciaal ingericht voertuig dat voorzien is van een snellader. Door het voertuig met pech aan de snellader te koppelen kan er voor gezorgd worden, dat de auto daarna op eigen kracht een laadpaal kan bereiken om zich volwaardig te laten opladen. Een dergelijk aangepast interventievoertuig bestond nog niet in Europa en werd daarom speciaal in België ontwikkeld door de onderzoeksgroep E&A van de KAHO Sint-Lieven in samenwerking met een aantal industriële partners. Het interventievoertuig zal op een zeer ecologische en efficiënte manier gestrande elektrische wagens kunnen depanneren. Het interventievoertuig zelf rijdt op aardgas (CNG) en niet op diesel. Aan boord van het interventievoertuig bevindt zich een batterijpack met voldoende groene energie voor de pechverhelping van vier elektrische wagens. Bijkomend kan energie uit koolzaadolie gehaald worden door een bijzonder efficiënt hybride stroomaggregaat dat zich eveneens aan boord van het interventievoertuig bevindt. De aangepaste pechverhelping past in een ruimer kader waarbij VAB zich openstelt voor het gebruik van elektrische voertuigen. VAB heeft immers zelf een aantal elektrische voertuigen in het eigen wagenpark. De jaarlijkse VAB-Gezinswagenverkiezing wordt dit keer uitgebreid met een derde categorie van gezinswagens, de categorie 'Elektrisch'. VAB ondersteunt twee proefprojecten van de Vlaamse regering en VAB is erkend als opleidingsinstituut voor de opleiding en certificatie van technici die werken aan elektrische en hybride voertuigen. VAB start deze opleiding voor eigen wegenwachters en externen. (KAV)