De ambitie in het regeerakkoord luidt dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 'broeikasgasvrij' zijn. Van Peteghem heeft nu in de regering een voorstel neergelegd om die ambitie waar te maken. 'Elke werkgever zal nog altijd aan zijn werknemer een benzine- of dieselwagen mogen aanbieden, maar vervuilende bedrijfs­wagen zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel.'

De nieuwe regeling zal geleidelijk beginnen te lopen voor bedrijfs­wagens aangeschaft vanaf 2023. De fiscale aftrekbaarheid voor die ­auto's zal jaar na jaar afgebouwd worden om vanaf 2028 terug te ­vallen op nul. Maar het succes van de elektrische wagen hangt af van voldoende laadinfrastructuur.

Daarom stelt Van Peteghem voor om wie thuis een laadpaal installeert, een belastingvermindering van 45 procent toe te kennen op de investering. Om de installatie snel een boost te geven, zal de vermindering jaar na jaar afgebouwd worden.

Bedrijven zullen hun ­investering in laadinfrastructuur voor meer dan 100 procent van de kostprijs fiscaal mogen aftrekken, en bovendien versneld mogen afschrijven. Ook dat fiscale voordeel wordt jaar na jaar wat afgebouwd. Voorwaarde is wel dat het bedrijf de paal plaatst op een semipublieke ruimte.

De ambitie in het regeerakkoord luidt dat alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 'broeikasgasvrij' zijn. Van Peteghem heeft nu in de regering een voorstel neergelegd om die ambitie waar te maken. 'Elke werkgever zal nog altijd aan zijn werknemer een benzine- of dieselwagen mogen aanbieden, maar vervuilende bedrijfs­wagen zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel.' De nieuwe regeling zal geleidelijk beginnen te lopen voor bedrijfs­wagens aangeschaft vanaf 2023. De fiscale aftrekbaarheid voor die ­auto's zal jaar na jaar afgebouwd worden om vanaf 2028 terug te ­vallen op nul. Maar het succes van de elektrische wagen hangt af van voldoende laadinfrastructuur. Daarom stelt Van Peteghem voor om wie thuis een laadpaal installeert, een belastingvermindering van 45 procent toe te kennen op de investering. Om de installatie snel een boost te geven, zal de vermindering jaar na jaar afgebouwd worden. Bedrijven zullen hun ­investering in laadinfrastructuur voor meer dan 100 procent van de kostprijs fiscaal mogen aftrekken, en bovendien versneld mogen afschrijven. Ook dat fiscale voordeel wordt jaar na jaar wat afgebouwd. Voorwaarde is wel dat het bedrijf de paal plaatst op een semipublieke ruimte.