Theoretische en praktische rijlessen met het oog op het behalen van het rijbewijs worden niet beschouwd als essentiële activiteiten in het federaal ministerieel besluit. De einddatum van deze maatregel is op dit ogenblik nog niet bekend.

Examencentra vragen om hun websites regelmatig te bezoeken, want daar zullen ze communiceren over de evolutie van de situatie. Het is niet denkbeeldig dat er versoepelingen zullen komen, maar ook dan vraagt het tijd om zich te organiseren volgens de opgelegde richtlijnen. De tijdelijke sluiting van de examencentra houdt ook in dat alle reeds geplande examens moeten worden verplaatst. De centra zullen contact opnemen met de ingeschreven kandidaten om een nieuwe afspraak vast te leggen.

Er werd eveneens beslist om de geldigheid van alle voorlopige rijbewijzen te verlengen tot 31 december 2020. De drie regio's van het land beraden zich momenteel over een bijkomende uitzonderingsmaatregel. Professionals uit de sector bekijken momenteel of het mogelijk is om de theoretische lessen online te laten doorgaan, zoals dat in het reguliere onderwijs gebeurt.(Belga)

Theoretische en praktische rijlessen met het oog op het behalen van het rijbewijs worden niet beschouwd als essentiële activiteiten in het federaal ministerieel besluit. De einddatum van deze maatregel is op dit ogenblik nog niet bekend. Examencentra vragen om hun websites regelmatig te bezoeken, want daar zullen ze communiceren over de evolutie van de situatie. Het is niet denkbeeldig dat er versoepelingen zullen komen, maar ook dan vraagt het tijd om zich te organiseren volgens de opgelegde richtlijnen. De tijdelijke sluiting van de examencentra houdt ook in dat alle reeds geplande examens moeten worden verplaatst. De centra zullen contact opnemen met de ingeschreven kandidaten om een nieuwe afspraak vast te leggen. Er werd eveneens beslist om de geldigheid van alle voorlopige rijbewijzen te verlengen tot 31 december 2020. De drie regio's van het land beraden zich momenteel over een bijkomende uitzonderingsmaatregel. Professionals uit de sector bekijken momenteel of het mogelijk is om de theoretische lessen online te laten doorgaan, zoals dat in het reguliere onderwijs gebeurt.(Belga)