Het ministerie en BMW, VW en Ford hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. Honda verklaarde tegenover de krant met justitie in de VS te willen samenwerken. De vier autobouwers sloten in juli een overeenkomst met de Californische milieuautoriteit CARB over uitstootnormen, die voor een significante vermindering van de broeikasgasemissies moeten zorgen. Maar die overeenkomst is in een verkeerd keelgat geschoten bij de Amerikaanse president Donald Trump, die een geplande verstrenging van de verbruiks- en uitstootnormen voor auto's op federaal niveau wil terugdraaien. Californië, de Amerikaanse staat met de grootste automarkt, en de regering Trump liggen daarover al een tijd in de clinch. Californië kan tot dusver wegens een uitzonderingsregeling strengere uitstootnormen opleggen dan op federaal niveau. Maar Trump en zijn regering willen de staat dit privilege graag weer ontnemen. De auto-industrie zit gevangen in het conflict. Ze lobbyt aan de ene kant voor mindere strenge normen, maar wil aan de andere kant ook algemeen geldende normen. Automodellen aanpassen aan regionaal uiteenlopende regels is immers omslachtig en duur.(Belga)

Het ministerie en BMW, VW en Ford hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving. Honda verklaarde tegenover de krant met justitie in de VS te willen samenwerken. De vier autobouwers sloten in juli een overeenkomst met de Californische milieuautoriteit CARB over uitstootnormen, die voor een significante vermindering van de broeikasgasemissies moeten zorgen. Maar die overeenkomst is in een verkeerd keelgat geschoten bij de Amerikaanse president Donald Trump, die een geplande verstrenging van de verbruiks- en uitstootnormen voor auto's op federaal niveau wil terugdraaien. Californië, de Amerikaanse staat met de grootste automarkt, en de regering Trump liggen daarover al een tijd in de clinch. Californië kan tot dusver wegens een uitzonderingsregeling strengere uitstootnormen opleggen dan op federaal niveau. Maar Trump en zijn regering willen de staat dit privilege graag weer ontnemen. De auto-industrie zit gevangen in het conflict. Ze lobbyt aan de ene kant voor mindere strenge normen, maar wil aan de andere kant ook algemeen geldende normen. Automodellen aanpassen aan regionaal uiteenlopende regels is immers omslachtig en duur.(Belga)