Net nu het mooie weer stilaan zijn intreden doet, staat de zin om te rijden met een oldtimer weer enorm hoog op het verlanglijstje. Rijden met oldtimers werd niet specifiek opgenomen in het Ministerieel Besluit als'(iets' dat verboden zou zijn. Maar de basisaanbeveling van de overheid is zich om enkel en alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden te verplaatsen, om zo een halt toe te roepen aan de verspreiding van het coronavirus. Een privé- en/of plezierritje behoort volgens de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) niet tot de strikt noodzakelijke verplaatsingen. De BFOV roept zijn leden dan ook op om de oldtimers voorlopig op stal te houden en de vrije tijd eerder te gebruiken om bepaalde herstellingen of restauraties uit te voeren. Verder werden tal van nakende evenementen voor oldtimers al afgelast of verschoven naar een latere datum. Noteer ook dat de autokeuring zijn deuren heeft gesloten tot 5 april 2020. Hierdoor kan men misschien zijn oldtimer niet tijdig aanbieden aan de periodieke keuring. De BFOV heeft daarom aan de drie verschillende overheden gevraagd om geen boetes te innen voor het laattijdig aanbieden van oldtimers. (Belga)

Net nu het mooie weer stilaan zijn intreden doet, staat de zin om te rijden met een oldtimer weer enorm hoog op het verlanglijstje. Rijden met oldtimers werd niet specifiek opgenomen in het Ministerieel Besluit als'(iets' dat verboden zou zijn. Maar de basisaanbeveling van de overheid is zich om enkel en alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden te verplaatsen, om zo een halt toe te roepen aan de verspreiding van het coronavirus. Een privé- en/of plezierritje behoort volgens de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) niet tot de strikt noodzakelijke verplaatsingen. De BFOV roept zijn leden dan ook op om de oldtimers voorlopig op stal te houden en de vrije tijd eerder te gebruiken om bepaalde herstellingen of restauraties uit te voeren. Verder werden tal van nakende evenementen voor oldtimers al afgelast of verschoven naar een latere datum. Noteer ook dat de autokeuring zijn deuren heeft gesloten tot 5 april 2020. Hierdoor kan men misschien zijn oldtimer niet tijdig aanbieden aan de periodieke keuring. De BFOV heeft daarom aan de drie verschillende overheden gevraagd om geen boetes te innen voor het laattijdig aanbieden van oldtimers. (Belga)